Innsamling av renovasjon

Innsamling av renovasjon

Sauda Kommune samler inn husholdningsavfall fra alle innbyggere i kommunen.
 

Vi har som mål å levere en god tjeneste samtidig som prisen på abonnement holdes så lav som mulig.
Forutsetningene for å kunne holde en lav pris er tidsbruk på innsamling, mengde avfall og sorterte fraksjoner. Du som innbygger har mulighet å påvirke alle disse faktorene.

Tidsbruk

For å være effektiv ved innsamling er det viktig at dunkene er lett tilgjengelig for renovatøren
Det vil si: Brøytet frem på vinterstid, hentedag skal dunkene plasseres ved kommunal eller fylkesvei der renovasjonsbil kjører. Noen unntak kan være der dette kan lette arbeidet til renovatørene eller risiko/plassmangel med plassering nær kommunal/fylkesvei. Alle unntak skal avklares med renovatørene.
Om mulig plasseres dunker på samlingsplasser for flere dunker eller sammen med naboen.

Søppeldunker

Lokket skal være helt lukket på alle dunker. Store esker eller større mengder papp og papir som ikke får plass i dunken må leveres på sorteringsanlegget på Birkeland. Dette er gratis å levere.
Plasser gjerne dunken med håndtaket mot vei. Dette er til stor hjelp for renovatørene.

Sorter bedre

Restavfall er det dyreste avfallet som vi kaster. Ved å sortere bedre og ha mindre restavfall vil den samlede avgiften gå ned.

Reduser forbruk og kast mindre!