Utfasing av sorte søppelsekker

Sauda kommune har avtale med Franzefoss Gjenvinning AS om levering og gjenvinning av avfall. De ønsker å bidra til et renere miljø og har innført bruk av gjennomsiktige (blanke/klare) sekker til alt avfall.

Gjennomsiktige poser fører til at avfallet i større grad blir riktig sortert og ressursene i avfallet blir bedre. De som jobber på gjenvinningsanleggene må kunne se hva sekkene inneholder for å kunne sortere alt avfallet korrekt.

Sauda kommune vil fase ut sorte søppelsekker i løpet av februar. Etter 1. mars 2020 vil det kun bli tatt imot gjennomsiktige (blanke/klare) søppelsekker.

Vi vil selge gjennomsiktige (blanke/klare) søppelsekker på samme måte som vi tidligere har solgt de sorte.
Det vil dessverre ikke være mulig å bytte de sorte sekkene inn mot nye blanke/klare.