Gebyrer

Vann og avløp

Årsgebyr vann og avløp for boligabonnementer, vanlige næringsdrivende og offentlige bygg
Avgiftsregulativ vedtatt i kommunestyret 13/12-17, sak 080/17
Selvkost (inkl. 25% mva) 2018
Årsabonnement vann uten vannmåler Kr 1440
Årsabonnement vann med vannmåler Kr 1440
Årsabonnement avløp uten vannmåler Kr 1340
Årsabonnement avløp med vannmåler Kr 1340
Forbruksavgift vann uten vannmåler (stipulert) Kr 4030
Forbruksavgift vannmåler per m3 Kr 20,40
Årsabonnement avløp uten vannmåler (stipulert) Kr 3020
Forbruksavgift avløp måler per m3 Kr 14,99

 

Vannmålerleie
Avgiftsregulativ vedtatt i kommunestyret 13/12-17, sak 080/17
Dimensjon 2018 (inkl. 25% mva)
3/4 Kr 311
1 Kr 471
1,5 Kr 1530
2 Kr 2064
4 Kr 10 288

 

Tilknytningsavgifter vann og avløp
Avgiftsregulativ vedtatt i kommunestyret 13/12-17, sak 080/17
Gebyrene er inkl. 25% mva 2018
Tilknytning vann* Kr 9890
Tilknytning vann ved utbyggingsavtale Kr 9890
Tilknytning avløp* Kr 7550
Tilknytning avløp ved utbyggingsavtale Kr 7550

 

* For landbrukseiendommer vil den enkelte eiendom kunne tilknytte mer enn 1 bygning dekket av samme tilknytningsavgift, herunder folgehus og driftsbygning. Bygninger utover våningshus må være knyttet til samme gårds- og bruksnummer for å komme inn under ordningen.

Tømming av septiktank

Satser for tømming av septiktanker følger leverandøren sine gjeldende priser med et påslag av 10% administrasjonsgebyr.
Septiktanker for boliger tømmes hvert 2. år, faktureres ved tømming.
Septiktanker for fritidsbebyggelse tømmes hvert 4. år, faktureres ved tømming.

Gebyrsatser for saksbehandling
Mindre enn 15 PE 2018
Søknad om utslippstillatelse Kr 1750
Søknad om omgjøring av utslippstillatelse Kr 1750
Melding etter lokal forskrift Kr 890
Kontroll av nye anlegg Kr 1750

 

15 - 100 PE 2018
Søknad om utslippstillatelse Kr 8640
Søknad om omgjøring av utslippstillatelse Kr 8640
Melding etter lokal forskrift Kr 890
Kontroll av nye anlegg Kr 2610

 

100 - 1000 PE 2018
Søknad om utslippstillatelse Kr 12 090
Søknad om omgjøring av utslippstillatelse Kr 12 090
Melding etter lokal forskrift Kr 890
Kontroll av nye anlegg Kr 3470

 

Andre saksbehandlingsgebyr
Gebyrene er inkl. 25% mva 2018
Overtredelsesgebyr, iht standard abonnementsvilkår for Sauda kommune. Pkt. 2.1 (Ny 2014) Kr 13 910

 

Adresse

Birkelandsvegen 150
4200 Sauda