Gebyrer

Årsgebyr vann og avløp for boligabonnementer, vanlige næringsdrivende og offentlige bygg
Årsgebyr vann og avløp for boligabonnenter, vanlige næringsdrivende og offentlige bygg
Selvkost (inkl. 25% mva) 2022 2021
Årsabonnement vann uten vannmåler Kr 1 539 Kr 1 438
Årsabonnement vann med vannmåler Kr 1 539 Kr 1 438
Årsabonnement avløp uten vannmåler Kr 2 355 Kr 1 930
Årsabonnement avløp med vannmåler Kr 2 355 Kr 1 930
Forbruksavgift vann uten vannmåler (stipulert) Kr 4 276 Kr 3 995
Forbruksavgift vannmåler per m3 Kr 21,38 Kr 19,98
Forbruksavgift avløp uten vannmåler (stipulert) Kr 3 248 Kr 2 663
Forbruksavgift avløp måler per m3 Kr 16,24 Kr 13,31

 

Vannmålerleie
Vannmålerleie
Dimensjon 2022 2021
3/4 Kr 339 Kr 329
1 Kr 513 Kr 498
1,5 Kr 1 667 Kr 1 618
2 Kr 2 250 Kr 2 184
4 Kr 11 213 Kr 10 886

 

Tilknytning vann og avløp
Avgiftsregulativ vedtatt i kommunestyret, sak 085/21
Tilknytningsavgift vann og avløp
Gebyrene er inkl. 25% mva 2022 2021
Tilknytning vann* Kr 10 620 Kr 10 310
Tilknytning vann ved utbyggingsavtale Kr 10 620 Kr 10 310
Tilknytning avløp* Kr 8 120 Kr 7 880
Tilknytning avløp ved utbyggingsavtale Kr 8 120 Kr 7 880

* For landbrukseiendommer vil den enkelte eiendom kunne tilknytte mer enn 1 bygning dekket av samme tilknytningsavgift, herunder folgehus og driftsbygning. Bygninger utover våningshus må være knyttet til samme gårds- og bruksnummer for å komme inn under ordningen.

Arbeidet skal utføres av autorisert rørlegger og det skal alltid meldes fra til Sauda kommune ved tilknytning. Dette gjelder både vann og avløp.

Tømming av septiktank

Satser for tømming av septiktanker følger leverandøren sine gjeldende priser for slamtømming samt transportkostnad, tømmekostnader med et påslag av 10% administrasjonsgebyr. Septiktanker for boliger tømmes hvert 2. år, faktureres ved tømming.
Septiktanker for fritidsbebyggelse tømmes hvert 4. år, faktureres ved tømming.

Gebyrsatser for saksbehandling
Gebyrsatser for saksbehandling - små anlegg
Mindre enn 15 PE 2022 2021
Søknad om utslippstillatelse Kr 1 920 Kr 1 860
Søknad om omgjøring av utslippstillatelse Kr 1 920 Kr 1 860
Melding etter lokal forskrift Kr 980 Kr 950
Kontroll av nye anlegg Kr 1 920 Kr 1 860

 

Gebyrsatser for saksbehandling - mellomstore anlegg
15 - 100 PE 2022 2021
Søknad om utslippstillatelse Kr 9 440 Kr 9 160
Søknad om omgjøring av utslippstillatelse Kr 9 440 Kr 9 160
Melding etter lokal forskrift Kr 980 Kr 950
Kontroll av nye anlegg Kr 2 870 Kr 2 780

 

Gebyrsatser for saksbehandling - store anlegg
100 - 1000 PE 2022 2021
Søknad om utslippstillatelse Kr 13 200 Kr 12 810
Søknad om omgjøring av utslippstillatelse Kr 13 200 Kr 12 810
Melding etter lokal forskrift Kr 980 Kr 950
Kontroll av nye anlegg Kr 3 800 Kr 3 680

 

Andre saksbehandlingsgebyr
Andre saksbehandlingsgebyr
Gebyrene er inkl. 25% mva 2022 2021
Overtredelsesgebyr, iht standard abonnementsvilkår for Sauda kommune. Pkt. 2.1 (Ny 2014) Kr 15 180 Kr 14 730

 

Adresse

Birkelandsvegen 150
4200 Sauda