Gebyrer

Vann og avløp

Årsgebyr vann og avløp for boligabonnementer, vanlige næringsdrivende og offentlige bygg
Årsgebyr vann og avløp for boligabonnenter, vanlige næringsdrivende og offentlige bygg
Selvkost (inkl. 25% mva) 2020
Årsabonnement vann uten vannmåler 1345
Årsabonnement vann med vannmåler 1345
Årsabonnement avløp uten vannmåler 1866
Årsabonnement avløp med vannmåler 1866
Forbruksavgift vann uten vannmåler (stipulert) 2906
Forbruksavgift vannmåler per m3 14,53
Årsabonnement avløp uten vannmåler (stipulert) 2726
Forbruksavgift avløp måler per m3 13,63

 

Vannmålerleie
Vannmålerleie
Dimensjon 2020
3/4 Kr 322
1 Kr 488
1,5 Kr 1585
2 Kr 2139
4 Kr 10 662

 

Tilknytningsavgifter vann og avløp
Avgiftsregulativ vedtatt i kommunestyret, sak 079/19
Tilknytningsavgift vann og avløp
Gebyrene er inkl. 25% mva 2020
Tilknytning vann* Kr 10 090
Tilknytning vann ved utbyggingsavtale Kr 10 090
Tilknytning avløp* Kr 7 710
Tilknytning avløp ved utbyggingsavtale Kr 7 710

 

* For landbrukseiendommer vil den enkelte eiendom kunne tilknytte mer enn 1 bygning dekket av samme tilknytningsavgift, herunder folgehus og driftsbygning. Bygninger utover våningshus må være knyttet til samme gårds- og bruksnummer for å komme inn under ordningen.

Tømming av septiktank

Satser for tømming av septiktanker følger leverandøren sine gjeldende priser med et påslag av 10% administrasjonsgebyr.
Septiktanker for boliger tømmes hvert 2. år, faktureres ved tømming.
Septiktanker for fritidsbebyggelse tømmes hvert 4. år, faktureres ved tømming.

Gebyrsatser for saksbehandling
Gebyrsatser for saksbehandling - små anlegg
Mindre enn 15 PE 2020
Søknad om utslippstillatelse Kr 1 820
Søknad om omgjøring av utslippstillatelse Kr 1 820
Melding etter lokal forskrift Kr 930
Kontroll av nye anlegg Kr 1 820

 

Gebyrsatser for saksbehandling - mellomstore anlegg
15 - 100 PE 2020
Søknad om utslippstillatelse Kr 8 970
Søknad om omgjøring av utslippstillatelse Kr 8 970
Melding etter lokal forskrift Kr 930
Kontroll av nye anlegg Kr 2 720

 

Gebyrsatser for saksbehandling - store anlegg
100 - 1000 PE 2020
Søknad om utslippstillatelse Kr 12 540
Søknad om omgjøring av utslippstillatelse Kr 12 540
Melding etter lokal forskrift Kr 930
Kontroll av nye anlegg Kr 3 600

 

Andre saksbehandlingsgebyr
Andre saksbehandlingsgebyr
Gebyrene er inkl. 25% mva 2020
Overtredelsesgebyr, iht standard abonnementsvilkår for Sauda kommune. Pkt. 2.1 (Ny 2014) Kr 14 420

 

Adresse

Birkelandsvegen 150
4200 Sauda