Gebyrer

Vann og avløp

Årsgebyr vann og avløp for boligabonnementer, vanlige næringsdrivende og offentlige bygg
Avgiftsregulativ vedtatt i kommunestyret 13/12-17, sak 080/17
Årsgebyr vann og avløp for boligabonnenter, vanlige næringsdrivende og offentlige bygg
Selvkost (inkl. 25% mva) 2019
Årsabonnement vann uten vannmåler 1070
Årsabonnement vann med vannmåler 1070
Årsabonnement avløp uten vannmåler 1262
Årsabonnement avløp med vannmåler 1262
Forbruksavgift vann uten vannmåler (stipulert) 3018
Forbruksavgift vannmåler per m3 15,09
Årsabonnement avløp uten vannmåler (stipulert) 1798
Forbruksavgift avløp måler per m3 8,99

 

Vannmålerleie
Avgiftsregulativ vedtatt i kommunestyret 13/12-17, sak 080/17
Vannmålerleie
Dimensjon 2019
3/4 Kr 317
1 Kr 480
1,5 Kr 1560
2 Kr 2105
4 Kr 10 494

 

Tilknytningsavgifter vann og avløp
Avgiftsregulativ vedtatt i kommunestyret 13/12-17, sak 080/17
Tilknytningsavgift vann og avløp
Gebyrene er inkl. 25% mva 2019
Tilknytning vann* Kr 10 090
Tilknytning vann ved utbyggingsavtale Kr 10 090
Tilknytning avløp* Kr 7 710
Tilknytning avløp ved utbyggingsavtale Kr 7 710

 

* For landbrukseiendommer vil den enkelte eiendom kunne tilknytte mer enn 1 bygning dekket av samme tilknytningsavgift, herunder folgehus og driftsbygning. Bygninger utover våningshus må være knyttet til samme gårds- og bruksnummer for å komme inn under ordningen.

Tømming av septiktank

Satser for tømming av septiktanker følger leverandøren sine gjeldende priser med et påslag av 10% administrasjonsgebyr.
Septiktanker for boliger tømmes hvert 2. år, faktureres ved tømming.
Septiktanker for fritidsbebyggelse tømmes hvert 4. år, faktureres ved tømming.

Gebyrsatser for saksbehandling
Gebyrsatser for saksbehandling - små anlegg
Mindre enn 15 PE 2019
Søknad om utslippstillatelse Kr 1 790
Søknad om omgjøring av utslippstillatelse Kr 1 790
Melding etter lokal forskrift Kr 910
Kontroll av nye anlegg Kr 1 790

 

Gebyrsatser for saksbehandling - mellomstore anlegg
15 - 100 PE 2019
Søknad om utslippstillatelse Kr 8 820
Søknad om omgjøring av utslippstillatelse Kr 8 820
Melding etter lokal forskrift Kr 910
Kontroll av nye anlegg Kr 2 670

 

Gebyrsatser for saksbehandling - store anlegg
100 - 1000 PE 2019
Søknad om utslippstillatelse Kr 12 340
Søknad om omgjøring av utslippstillatelse Kr 12 340
Melding etter lokal forskrift Kr 910
Kontroll av nye anlegg Kr 3 540

 

Andre saksbehandlingsgebyr
Andre saksbehandlingsgebyr
Gebyrene er inkl. 25% mva 2019
Overtredelsesgebyr, iht standard abonnementsvilkår for Sauda kommune. Pkt. 2.1 (Ny 2014) Kr 14 190

 

Adresse

Birkelandsvegen 150
4200 Sauda