Gebyrer

Gebyrer

Årsgebyr vann og avløp for boligabonnementer, vanlige næringsdrivende og offentlige bygg
Årsgebyr vann og avløp for boligabonnenter, vanlige næringsdrivende og offentlige bygg
Selvkost (inkl. 25% mva) 2024 2023
Årsabonnement vann uten vannmåler kr 1 948 Kr 1 661
Årsabonnement vann med vannmåler kr 1 953 Kr 1 661
Årsabonnement avløp uten vannmåler kr 3 485 Kr 2 873
Årsabonnement avløp med vannmåler kr 3 485 Kr 2 873
Forbruksavgift vann uten vannmåler (stipulert) kr 5 990 Kr 5 326
Forbruksavgift vannmåler per m3 kr 29.95 Kr 26,63
Forbruksavgift avløp uten vannmåler (stipulert) kr 6 493 Kr 5 268
Forbruksavgift avløp måler per m3 kr 32,46 Kr 26,34

 

Vannmålerleie
Vannmålerleie
Dimensjon 2024 2023
3/4 kr 325 kr 361
1 kr 492 kr 546
1,5 kr 1 598 kr 1 775
2 kr 2 156 kr 2396
4 kr 10 747 kr 11 941

 

Tilknytning vann og avløp
Tilknytningsavgift vann og avløp
Gebyrene er inkl. 25% mva 2024 2023
Tilknytning vann* kr 10 600 Kr 10 090
Tilknytning vann ved utbyggingsavtale kr 10 600 Kr 10 090
Tilknytning avløp* kr 8 100 Kr 7 710
Tilknytning avløp ved utbyggingsavtale kr 8 100 Kr 7 710
Avgiftsregulativ vedtatt i kommunestyret, sak 093/22

* For landbrukseiendommer vil den enkelte eiendom kunne tilknytte mer enn 1 bygning dekket av samme tilknytningsavgift, herunder folgehus og driftsbygning. Bygninger utover våningshus må være knyttet til samme gårds- og bruksnummer for å komme inn under ordningen.

Arbeidet skal utføres av autorisert rørlegger og det skal alltid meldes fra til Sauda kommune ved tilknytning. Dette gjelder både vann og avløp.

Tømming av septiktank

Satser for tømming av septiktanker følger leverandøren sine gjeldende priser for slamtømming samt transportkostnad, tømmekostnader med et påslag av 10% administrasjonsgebyr. Septiktanker for boliger tømmes hvert 2. år, faktureres ved tømming.
Septiktanker for fritidsbebyggelse tømmes hvert 4. år, faktureres ved tømming.

Priser 2024 (PDF, 412 kB)

Gebyrsatser for saksbehandling
Gebyrsatser for saksbehandling - små anlegg
Mindre enn 15 PE 2024 2023
Søknad om utslippstillatelse kr 2 150 Kr 2 050
Søknad om omgjøring av utslippstillatelse kr 2 150 Kr 2 050
Melding etter lokal forskrift kr 1 110 Kr 1 050
Kontroll av nye anlegg kr 2 150 Kr 2 050

 

Gebyrsatser for saksbehandling - mellomstore anlegg
15 - 100 PE 2024 2023
Søknad om utslippstillatelse kr 10 550 Kr 10 060
Søknad om omgjøring av utslippstillatelse kr 10 550 Kr 10 060
Melding etter lokal forskrift kr 1 110 Kr 1 050
Kontroll av nye anlegg kr 3 210 Kr 3 060

 

Gebyrsatser for saksbehandling - store anlegg
100 - 1000 PE 2024 2023
Søknad om utslippstillatelse kr 14 740 Kr 14 060
Søknad om omgjøring av utslippstillatelse kr 14 740 Kr 14 060
Melding etter lokal forskrift kr 1 110 Kr 1 050
Kontroll av nye anlegg kr 4 250 Kr 4 050

 

Andre saksbehandlingsgebyr
Andre saksbehandlingsgebyr
Gebyrene er inkl. 25% mva 2024 2023
Overtredelsesgebyr, iht standard abonnementsvilkår for Sauda kommune. Pkt. 2.1 (Ny 2014) kr 16 950 Kr 16 170

 

Øyvind Ljung
Enhetsleder teknisk drift
E-post
Mobil 90 26 61 67

Adresse

Birkelandsvegen 150
4200 Sauda