Gebyrer

Vann og avløp

Årsgebyr vann og avløp for boligabonnementer, vanlige næringsdrivende og offentlige bygg
Årsgebyr vann og avløp for boligabonnenter, vanlige næringsdrivende og offentlige bygg
Selvkost (inkl. 25% mva) 2020 2021
Årsabonnement vann uten vannmåler 1345 Kr 1 438
Årsabonnement vann med vannmåler 1345 Kr 1 438
Årsabonnement avløp uten vannmåler 1866 Kr 1 930
Årsabonnement avløp med vannmåler 1866 Kr 1 930
Forbruksavgift vann uten vannmåler (stipulert) 2906 Kr 3 995
Forbruksavgift vannmåler per m3 14,53 Kr 19,98
Forbruksavgift avløp uten vannmåler (stipulert) 2726 Kr 2 663
Forbruksavgift avløp måler per m3 13,63 Kr 13,31

 

Vannmålerleie
Vannmålerleie
Dimensjon 2020 2021
3/4 Kr 322 Kr 329
1 Kr 488 Kr 498
1,5 Kr 1585 Kr 1 618
2 Kr 2139 Kr 2 184
4 Kr 10 662 Kr 10 886

 

Tilknytning vann og avløp
Avgiftsregulativ vedtatt i kommunestyret, sak 130/20
Tilknytningsavgift vann og avløp
Gebyrene er inkl. 25% mva 2020 2021
Tilknytning vann* Kr 10 090 Kr 10 310
Tilknytning vann ved utbyggingsavtale Kr 10 090 Kr 10 310
Tilknytning avløp* Kr 7 710 Kr 7 880
Tilknytning avløp ved utbyggingsavtale Kr 7 710 Kr 7 880

* For landbrukseiendommer vil den enkelte eiendom kunne tilknytte mer enn 1 bygning dekket av samme tilknytningsavgift, herunder folgehus og driftsbygning. Bygninger utover våningshus må være knyttet til samme gårds- og bruksnummer for å komme inn under ordningen.

Arbeidet skal utføres av autorisert rørlegger og det skal alltid meldes fra til Sauda kommune ved tilknytning. Dette gjelder både vann og avløp.

Tømming av septiktank

Satser for tømming av septiktanker følger leverandøren sine gjeldende priser for slamtømming samt transportkostnad, tømmekostnader med et påslag av 10% administrasjonsgebyr. Septiktanker for boliger tømmes hvert 2. år, faktureres ved tømming.
Septiktanker for fritidsbebyggelse tømmes hvert 4. år, faktureres ved tømming.

Gebyrsatser for saksbehandling
Gebyrsatser for saksbehandling - små anlegg
Mindre enn 15 PE 2020 2021
Søknad om utslippstillatelse Kr 1 820 Kr 1 860
Søknad om omgjøring av utslippstillatelse Kr 1 820 Kr 1 860
Melding etter lokal forskrift Kr 930 Kr 950
Kontroll av nye anlegg Kr 1 820 Kr 1 860

 

Gebyrsatser for saksbehandling - mellomstore anlegg
15 - 100 PE 2020 2021
Søknad om utslippstillatelse Kr 8 970 Kr 9 160
Søknad om omgjøring av utslippstillatelse Kr 8 970 Kr 9 160
Melding etter lokal forskrift Kr 930 Kr 950
Kontroll av nye anlegg Kr 2 720 Kr 2 780

 

Gebyrsatser for saksbehandling - store anlegg
100 - 1000 PE 2020 2021
Søknad om utslippstillatelse Kr 12 540 Kr 12 810
Søknad om omgjøring av utslippstillatelse Kr 12 540 Kr 12 810
Melding etter lokal forskrift Kr 930 Kr 950
Kontroll av nye anlegg Kr 3 600 Kr 3 680

 

Andre saksbehandlingsgebyr
Andre saksbehandlingsgebyr
Gebyrene er inkl. 25% mva 2020 2021
Overtredelsesgebyr, iht standard abonnementsvilkår for Sauda kommune. Pkt. 2.1 (Ny 2014) Kr 14 420 Kr 14 730

 

Adresse

Birkelandsvegen 150
4200 Sauda