Gravemelding

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Gravemelding

Graving innenfor en avstand på 3 meter fra kommunale vegnettet og i tilhørende side- og grøntarealer er søknadspliktig. For graving i forbindelse med vann- og/eller avløpsledninger på privat grunn skal det foreligge en godkjent sanitærmelding.

Graving og arbeide langs kommunal vei

Alle som ønsker å arbeide eller grave på eller ved kommunal vei skal søke om dette via Geomatikk AS sin kundeportal.

Retningslinjer for gravearbeid på det kommunale veinettet til Sauda kommune.

På og langs kommunale veier og på annen kommunal grunn gis gravetillatelse av Sauda kommune. Normal behandlingstid er 3-7 arbeidsdager. I forbindelse med ferieavvikling i juli og august kan behandlingstiden være inntil 4 uker.

På fylkesveier gis gravetillatelse av Statens Vegvesen.

På private eiendommer og veier gis gravetillatelse av grunneier(e).

For all graving på offentlig eller privat vei som er åpen for alminnelig ferdsel skal det utarbeides en arbeidsvarslingsplan som skal inneholde skiltplan, plan for å opprettholde tilfredsstillende trafikksikkerhet og framkommelighet og plan for sikring av veiarbeiderne.

På kommunale veier er det kommunen som er skiltmyndighet og på fylkesveier og private veier er det Statens Vegvesen som er skiltmyndighet.

I Sauda kommune er det opprettet en samordnet gravemeldingstjeneste som administreres av Geomatikk AS.

I den nye løsningen kan du finne oversikt over all graveaktivitet i Sauda kommune. Innsyn i gravetillatelsen kan bestilles via kundeportalen.

Sanitærmelding

Må også fylles ut og sendes inn ved endringer på eksisterende vann- og avløpsanlegg. Eksempel på endringer kan være montering av vannmåler, utskiftning eller omlegging av ledninger eller lekkasje. 

Påvisning av kabler

Sikkerhet før du graver - All aktivitet som skal foregå under bakkenivå kan medføre skade på infrastruktur. Det er den som utfører arbeidene sin plikt til å hente inn nødvendig informasjon om infrastruktur i grunnen. Skal du sette ned gjerdepåler, bore en brønn, foreta grunnundersøkelser eller grave generelt trenger du en påvisning av kabler for å få påvist infrastruktur. Dette gjelder både privat, kommunal og annen grunn.

Du vil gjennom en søknad om påvisning på ledningsportalen. få en oversikt over kabler og ledninger i bakken samt få disse påvist før gravingen starter. Tjenesten er levert av Geomatikk. Både private og entreprenører kan benytte portalen gravemelding.no.

Ferdigmelding

Entreprenørene har selv ansvar for å sette i stand området etter graving. En ferdigmelding må sendes inn seneste ti virkedager etter at gravearbeidet er avsluttet. Den leveres elektronisk. Her skal det legges ved logg og bildedokumentasjon.

Vakttelefon vann
Mobil 91 17 67 92