Kommunalt drikkevann

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Kommunalt drikkevann

Sauda Kommune henter drikkevannet fra brønner 25-100m under bakkenivå, videre går dette til et vannbehandlingsanlegg der det går gjennom et filter av marmorsand som skal fjerne eventuelle partikler og hever PH'en på vannet fra 6 til ca. 7,2.

Etter marmorfilteret går vannet gjennom et UV-filter som desinfiserer vannet dersom det skulle inneholde bakterier eller virus av noe slag. Deretter blir vannet tilsatt litt klor, for å redusere muligheten for oppblomstring på vannledningsnettet.

Sauda kommunale vannverk tar jevnlig vannprøver av kommunalt drikkevann.  Prøvene tas direkte fra vannkildene, like etter høydebasseng og på flere av de forskjellige områdene på vannledningsnettene. Siden vi skiftet vannkilde i 2007 har det ikke blitt påvist bakterier, virus eller forurensninger av noe slag fra denne vannkilden.
Drikkevannskildene er brønner som gir svært god og stabil vannkvalitet. Vannet er i lukkede nett fra vannkilde til abonnent og er således ikke eksponert for forurensninger.

Skulle det oppstå en forurensning av drikkevannet i Sauda Kommune har vi svært gode tiltak og varslingsrutiner for dette.