Kommunalt drikkevann

Sauda Kommune henter drikkevannet fra brønner 25-100m under bakkenivå, videre går dette til et vannbehandlingsanlegg der det går gjennom et filter av marmorsand som skal fjerne eventuelle partikler og hever PH'en på vannet fra 6 til ca. 7,2.

Etter marmorfilteret går vannet gjennom et UV-filter som desinfiserer vannet dersom det skulle inneholde bakterier eller virus av noe slag. Deretter blir vannet tilsatt litt klor, for å redusere muligheten for oppblomstring på vannledningsnettet.

Sauda kommunale vannverk tar jevnlig, og over 70 vannprøver av kommunalt drikkevann i året. Prøvene tas direkte fra vannkildene, like etter høydebasseng og på flere av de forskjellige områdene på vannledningsnettene. Siden vi skiftet vannkilde i 2007 har det ikke blitt påvist bakterier, virus eller forurensninger av noe slag fra denne vannkilden.
Drikkevannskildene er brønner som gir svært god og stabil vannkvalitet. Vannet er i lukkede nett fra vannkilde til abonnent og er således ikke eksponert for forurensninger.

Dersom det mot all formodning skulle oppstå en forurensning av drikkevannet i Sauda Kommune har vi svært gode tiltak og varslingsrutiner for dette.