Septiktanker

Kommunen har inngått avtale med JTR Gruppen for tømming av septiktanker, ihht. Forurensningsloven samt forskrift av 04.05.03.

Ved tømming utenfor oppsatte tidspunkter og ruter kommer også kostnadene for tilkjøring. Den enkelte innbygger står selv fritt til å velge selskap som skal utføre ekstratømminger.

Tømmingen blir varslet på kommunens nettsider, samt i lokalavisen. Det blir ikke gitt nærmere varsel. Tankene må være klargjort/fremgravd før tømming. Dersom JTR Gruppen ikke får utført tømming etter fastsatt kjørerute, må huseier betale ekstra gebyr hvis firmaet må komme tilbake for å gjennomføre tømming etter klargjøring.

Abonnentene som ikke tilhører tømmeområdet, men har behov for ekstratømming, bes ta direkte kontakt med JTR Gruppen.

Ekstratømming og eventuelt spyling vil bli fakturert til abonnenten fra JTR Gruppen. 
Ordinær tømming blir fakturert fra Sauda kommune etter tømmingen er foretatt.

JTR Gruppen
E-post
Telefon 982 98 366

Telefon er betjent hele døgnet, med kontortid 07.00 - 16.00

Adresse

Birkelandsveien 150
4200 Sauda

Kart

Kart