Septiktanker

Septiktanker

Kommunen har inngått avtale med NORVA24 Vest AS for tømming av septiktanker, i henhold til Forurensningsloven samt forskrift av 04.05.03.

Ved tømming utenfor oppsatte tidspunkter og ruter kommer også kostnadene for tilkjøring. Den enkelte innbygger står selv fritt til å velge selskap som skal utføre ekstratømminger.

Tømmingen blir varslet på kommunens nettsider, samt i lokalavisen. Det blir ikke gitt nærmere varsel. Tankene må være klargjort/fremgravd før tømming. Dersom NORVA24 ikke får utført tømming etter fastsatt kjørerute, må huseier betale ekstra gebyr hvis firmaet må komme tilbake for å gjennomføre tømming etter klargjøring.

Abonnentene som ikke tilhører tømmeområdet, men har behov for ekstratømming, bes ta kontakt med kommunen.

Ekstratømming og eventuelt spyling vil bli fakturert til abonnenten fra NORVA24. 
Ordinær tømming blir fakturert fra Sauda kommune etter tømmingen er foretatt.

Priser 2024 (PDF, 99 kB)

Adresse

Birkelandsveien 150
4200 Sauda

Kart

Kart