Vannmåleravlesning

I Sauda kommune foregår avlesning av vannmålere 1 gang pr. år, dvs. 31.12 hvert år.

Hvis du i løpet av året selger en bolig som har vannmåler montert, blir det ikke foretatt faktisk avregning for eiendommen ved salg. Dette må eventuelt kjøper og selger avtale seg i mellom.

Alle som har vannmåler vil få tilsendt ett avlesningskort/dokument som inneholder alle opplysningene om vannmåleren i november/desember hvert år. Kunden skal da lese av det faktiske forbruker og returnere avlesningskortet til Sauda kommune eller bruke vårt elektroniske skjema for avlesning. Avregningen for dette vil komme med på de kommunale avgiftene for 1. termin året etter.

Alle må returnere avlesningskortet eller registrere måleravlesningen elektronisk til Sauda kommune innen den fristen som er satt på kortet.