Klipping av hekk og busker

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Klipping av hekk og busker

Vegetasjon som hindrer sikten kan føre til farlige situasjoner

Kommunestyret vedtok i sak 080/18 at Sauda kommune innfører eget regelverk for klipping av hekk og busker mot avkjørsler og gang-/sykkelsti. Statens Vegvesen sin standard legges til grunn for regelverket.

Høye, tette hekker ved avkjørsler eller store greiner som henger ut i vegkryss gjør det svært uoversiktlig for både bilister, syklister og gående. Dette er en økende utfordring i sommermånedene.
Å sørge for fri sikt langs veiene er så viktig at ansvarsforholdene er nedfelt i vegloven. Det er du som bor langs vegen som er ansvarlig for å klippe hekk og busker på eiendommen din slik at det er god sikt ved vegkryss og ved avkjørselen din.

Øyvind Ljung
Enhetsleder teknisk drift
E-post
Mobil 90 26 61 67