Få hjelp til å sette i stand ditt kulturminne

Klikk for stort bildeGjennom Kulturminnefondet kan private eiere få støtte til tiltak for å bevare sine verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og foreninger, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke.

 Hvilke kulturminner er viktige i kommunen?


 Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning rettet mot private eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og foreninger kan søke oss, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre.
Hvert år må vi gjøre prioriteringer blant alle søknadene vi får, og da er kommunens kulturminneplan et hjelpemiddel for oss. Det er lokalsamfunnene som definerer hvilke kulturminner som er av størst verdi, og samarbeidet med kommunene er viktig for Kulturminnefondet.
Under har vi satt sammen en tekst med lenker til vår søknadsportal og veiledninger, bruk den gjerne.

 
Få hjelp til å sette i stand ditt kulturminne


Gjennom Kulturminnefondet kan private eiere få støtte til tiltak for å bevare sine verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og foreninger, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke.
Siden Kulturminnefondet ga sine første tilskudd i 2003, har nærmere 5000 prosjekter fått støtte på til sammen 780 millioner kroner. I 2019 deler vi ut over 100 millioner kroner til prosjekter over hele Norge.

Hva støttes?
 

Kulturminnefondet støtter tiltak på alle typer faste kulturminner, som hus og bygninger, fartøy, hageanlegg og kulturlandskap. I våre prioriteringer legger vi vekt på kommunenes kulturminneplaner, med formålet om at et mangfold av landets kulturminner blir bevart og tatt i bruk i framtida for felles opplevelse, kunnskap og verdiskaping.
Her kan du lese mer om våre prioriteringer og spørsmål vi ofte får.

Løpende søknadsfrist


Tidligere har det vært én årlig søknadsfrist, men fra i år er denne løpende. Det betyr at private eiere når som helst kan sende Kulturminnefondet en søknad.

Her finner du Kulturminnefondets søknadsportal og veiledning til søknaden.