Balansegruppe

Oppstart av fallforebyggende trening i Sauda: Balansegruppe

Målgruppe


Personer som bor hjemme og ønsker å komme i gang med trening for å forebygge fall. 

Denne treningen passer for deg som


•    er redd for å falle eller har falt det siste året
•    er ustø eller opplever å ha problemer med balansen, men kan stå litt uten støtte 
•    er motivert for å delta i gruppetrening
•    er i stand til å ta imot instruksjon, kan svare på spørreskjema og organisere din hverdag selv


Treningen passer ikke for deg som:

 
•    har behov for mye hjelp i forflytning, som for eksempel ikke er selvstendig i gange
•    har alvorlig demens

 

Praktisk informasjon om balansegruppe: 

 

 • Dette er et gratis tilbud
 • En må betale transport/taxi selv
 • To ganger i uken: Mandager og fredager kl 10.00-11.00. 
 • Inntaksoppstart desember 2019. Første trening mandag 6.januar 2020
 • Lokale: Eldresenteret på Nedre Hølland (parkering ved Høllandstunet). 
 • Balansegruppen vil være på inntil 10 deltakere. 
 • Treningsperioden går over 3måneder i utgangspunktet, med mulighet for forlenging.
 • Treningen har fokus på kvalitet og effekt, og er et kunnskapsbasert tilbud. 
 •  To fysioterapeuter deler på å lede treningen: Ingrid Herheim Helland (mandager) og Helene Fjellheim Midthun (fredager).
 • Samtale og test av deltakere blir utført av fysioterapeut før oppstart og etter 3 måneder 
 • Eventuelt sosialt samvær på eldresenteret i etterkant, i samarbeid med pensjonistforeningen.
 • Balansegruppe kan være oppfølgingstilbud etter gjennomgått hverdagsrehabilitering

Ta kontakt med Ingrid/Helene på tlf 480 22 340 mandager, torsdager og fredager, eller på Tildelingskontoret tlf 52 78 60 50 for å få mer informasjon eller for å melde din interesse. 

Tildelingskontoret
E-post
Telefon 52 78 60 50