Dagtilbud

Det finnes dagsenter tilbud for eldre på Høllandstunet og Åbøtunet. 

Dagsentertilbud

Hvem får tjenesten

Sentrene er beregnet på mennesker som av ulike grunner har behov for, og lyst til, å komme seg ut i det sosiale liv. Aktivitetssenteret ved Åbøtunet er tilrettelagt for demente, de øvrige får tilbud ved Høllandstunet. Det legges opp til at brukerne får anledning til å benytte sine egne ressurser gjennom daglig aktiviteter og deltagelse i gruppen.

Formål med tjenesten

At brukerne kan opprettholde sitt funksjonsnivå psykisk, fysisk og sosialt.

Ivareta den enkelte brukers livskvalitet, ressurser og selvrespekt.

Å forebygge ytterligere tjenester fra kommunen.

Tilbud som gis
 • Måltider/matlagning
 • Nyheter (avis, radio, TV, internett)
 • Trim
 • Verksted
 • Håndarbeid
 • Blomster inne og ute
 • Data (nyheter, sport, gamle bilder fra sauda m.m.)
 • Bingo
 • Bussturer
 • Musikk/kultur
 • Kino/film
Hva kan brukeren forvente av oss?
 • Tjenesten gis ut fra en faglig vurdering i samarbeid med bruker.
 • Personalet gir beskjed dersom sentrene er stengte.
 • Å bli møtt med respekt.
Forventning til brukeren
 • Tjenesten gis ut fra en faglig vurdering i samarbeid med bruker.
 • Personalet gir beskjed dersom sentrene er stengte.
 • Å bli møtt med respekt.
Praktiske opplysninger

Aktivitetssenteret på Høllandstunet er åpent fire dager i uken, mandag - torsdag på dagtid og har 12 plasser.
Senteret på Åbøtunet, "Krambua", har åpent på dagtid mandag til fredag og har åtte plasser.

 • Hvert senter har to ansatte.
 • Brukerne på Høllandstunet får tilsendt regning for forkost og middag fra Tildelingskontoret.
 • Brukere på Åbøtunet får tilsendt regning fra Tildelignskontoret.

For flere opplysninger kan du kontakte ett av aktivitetssentrene eller Tildelingskontoret.
Tilbud om opphold ved aktivitetssenter fås gjennom søknad til Tildelingskontoret

 

 

Tildelingskontoret
E-post
Telefon 52 78 60 50

Åpningstider

Høllandstunet er åpent mandag - torsdag på dagtid og har 12 plasser.
Åbøtunet, "Krambua", har åpent på dagtid mandag til fredag og har åtte plasser.