Dagtilbud

Det finnes dagsenter tilbud for eldre på Høllandstunet og Åbøtunet. 

Dagsentertilbud

Hvem får tjenesten

Sentrene er beregnet på mennesker som av ulike grunner har behov for, og lyst til, å komme seg ut i det sosiale liv. Aktivitetssenteret ved Åbøtunet er tilrettelagt for demente, de øvrige får tilbud ved Høllandstunet. Det legges opp til at brukerne får anledning til å benytte sine egne ressurser gjennom daglig aktiviteter og deltagelse i gruppen.

Formål med tjenesten

At brukerne kan opprettholde sitt funksjonsnivå psykisk, fysisk og sosialt.

Ivareta den enkelte brukers livskvalitet, ressurser og selvrespekt.

Å forebygge ytterligere tjenester fra kommunen.

Tilbud som gis
 • Måltider/matlagning
 • Nyheter (avis, radio, TV, internett)
 • Trim
 • Verksted
 • Håndarbeid
 • Blomster inne og ute
 • Data (nyheter, sport, gamle bilder fra sauda m.m.)
 • Bingo
 • Bussturer
 • Musikk/kultur
 • Kino/film
Hva kan brukeren forvente av oss?
 • Tjenesten gis ut fra en faglig vurdering i samarbeid med bruker.
 • Personalet gir beskjed dersom sentrene er stengte.
 • Å bli møtt med respekt.
Forventning til brukeren
 • Tjenesten gis ut fra en faglig vurdering i samarbeid med bruker.
 • Personalet gir beskjed dersom sentrene er stengte.
 • Å bli møtt med respekt.
Praktiske opplysninger

Aktivitetssenteret på Høllandstunet er åpent fire dager i uken, mandag - torsdag på dagtid og har 12 plasser.
Senteret på Åbøtunet, "Krambua", har åpent på dagtid mandag til fredag og har åtte plasser.

 • Hvert senter har to ansatte.
 • Brukerne på Høllandstunet får tilsendt regning for forkost og middag fra Tildelingskontoret.
 • Brukere på Åbøtunet får tilsendt regning fra Tildelignskontoret.

For flere opplysninger kan du kontakte ett av aktivitetssentrene eller Tildelingskontoret.
Tilbud om opphold ved aktivitetssenter fås gjennom søknad til Tildelingskontoret

 

 

Tildelingskontoret
Telefon 52 78 60 50

Åpningstider

Høllandstunet er åpent mandag - torsdag på dagtid og har 12 plasser.
Åbøtunet, "Krambua", har åpent på dagtid mandag til fredag og har åtte plasser.