Hukommelsesteam

Hukommelsesteam

Formål med tjenesten

Gi personer med en demenssykdom, deres pårørende og hjelpeapparatet en realistisk mulighet for planlegging og iverksetting av nødvendig tiltak.

Hvem får tjenesten?
 • Personer med kognitiv svikt og deres pårørende.
 • Første gangs henvisning fra fastlege der det er mistanke om kognitiv svikt
Tjenestens innhold
 • Kartlegging i forhold til behov i hjemmet, dagligdagse gjøremål og sikkerhet.
 • Kartlegging av mental funksjon og atferd.
 • Være behjelpelig med veiledning og hjelp til pårørende ved behov.
 • Være bindeledd mellom personen med en demenssykdom, deres pårørende og hjelpeapparatet for øvrig i kommunen: tildelingskontor, ergoterapeut og hjemmesykepleien.
 • Frivillige hjemmebesøk.
 • Pårørendegrupper/ -samtaler.
Hva kan bruker forvente av oss?
 • Tjenesten gis ut fra en faglig vurdering i samarbeid med brukeren og pårørende.
 • Å bli møtt med respekt.
 • Tverrfaglig samarbeid.
 • Taushetsplikt.
Hva forventer vi av brukeren?
 • Samarbeid om kartlegging.
 • Åpenhet og gjensidig tillit.
Hukommelsesteam
E-post
Mobil 94 13 42 72

Åpningstider

Tirsdager: 08.00 - 15.00

Adresse

Åbødalsveien 77, 4200 Sauda

Kart