Informasjon om korona

Sauda kommune følger nasjonale forskrifter, råd og anbefalinger