Informasjon angående koronasmitte og tiltak fra regjeringen

Informasjon om korona, råd, anbefalinger og vaksinering finnes her
Koronatelefon: 468 03 393
Sauda kommune følger nasjonale forskrifter, råd og anbefalinger

Informasjon om korona

Sauda kommune følger nasjonale forskrifter, råd og anbefalinger