Smittestatus lokalt

Det har totalt vært 23 smittetilfeller knyttet til Sauda kommune.

Tabellen viser status over antall smittede i Sauda kommune, og blir oppdatert ved nye smittetilfeller lokalt.

Antall smittede
Når Antall
Mars 2020 3 personer
Oktober 2020 2 personer
November 2020 3 personer
April 2021 7 personer (2 av disse er uten opphold i Sauda)
Juli 2021 5 personer
August 2021 1 person
September 2021 2 personer