Smittestatus lokalt

Det har totalt vært 8 smittetilfeller i Sauda.

Tabellen viser status over antall smittede i Sauda kommune, og blir oppdatert ved nye smittetilfeller lokalt.

Antall smittede
Når Antall
Mars 2020 3 personer
Oktober 2020 2 personer
November 2020 3 personer
April 2021 1 person