Testing

Drop-in testing:
Åpningstider:
Mandag - Fredag: Kl. 09.00 - 11.30 og Kl. 12.15 - 13.30
Lørdag og Søndag: Kl. 09.00 - 11.30

Testplass er brakke utenfor Sauda Legesenter, og du trenger ikke avtale for å ta test. Ta med munnbind og egen penn for registrering. Bruk parkeringsplass som er reservert til koronatesting.

Dersom du får luftveissymptom uten kjent årsak anbefaler vi at du tester deg for covid-19. Du må holde deg hjemme fra arbeid/skole, og unngå kontakt med andre utenfor husstanden din til svar på testen foreligger.

Ved negativ test kan du returnere til arbeid/skole dersom du har god allmenntilstand (kjenner deg frisk og feberfri), selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon. Det er ikke krav om symptomfri, men en må være i god form OG kunne vise til negativ test.

Sauda kommune følger Folkehelseinstituttet sine anbefalinger om hvem som skal testes for korona. 

Du kan selv følge med på HelseNorge om resultatet på koronatesten.