Testing

Sauda Legesenter står for testing av Covid-19 i Sauda. Testingen skjer ved legekontoret, etter avtale på koronatelefonen.

Åpningstid koronatelefon: 468 03 393

Koronatelefon, for bestilling av test:
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag:
Kl. 09.00 - 11.30 og 12.00 - 15.00
Torsdag:
Kl. 09.00 - 11.30

Dersom du får luftveissymptom uten kjent årsak anbefaler vi at du tester deg for covid-19. Du må holde deg hjemme fra arbeid/skole, og unngå kontakt med andre utenfor husstanden din til svar på testen foreligger.

Ved negativ test kan du returnere til arbeid/skole dersom du har god allmenntilstand (kjenner deg frisk og feberfri), selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon. Det er ikke krav om symptomfri, men en må være i god form OG kunne vise til negativ test.

Sauda kommune følger Folkehelseinstituttet sine anbefalinger om hvem som skal testes for korona. 

Vi oppfordrer alle med hoste, tungpust og/eller feber om å ta kontakt på koronatelefonen for å vurdere behov for legeundersøkelse og eventuell testing. De med milde symptomer oppfordrer vi til å vente hjemme i 2 dager for å se om symptomene går over av seg selv.

Legekontoret ber alle som er usikre på om de burde hatt en legeundersøkelse, om å ta kontakt.

Du kan selv følge med på HelseNorge om resultatet på koronatesten.


Oversikt over antall tester tatt i Sauda

Testing
Periode Antall Positive Negative
Februar - juni 2020 100 3 97
Juli - desember 2020 1339 2 1337
Januar 2021 172 0 172
Februar 2021 185 0 185
Mars 2021 234 0 234
April 2021 331 6 325
Mai 2021 182 0 182
Juni 2021 193 0 193
Juli 2021 117 5 112
August 2021 169 0 169
September 2021 352 2 350
Oktober 2021 (hittil) 57 0 57