Vaksinering mot korona

Alle folkeregistrerte over 12 år i Sauda skal nå ha fått tilbud om 1. dose. 

Det aller viktigste nå, er at vi får fullvaksinert flest mulig. Ta kontakt via HelseNorge og bruk funksjonen "Kontakt legekontor" for å bestille time til vaksinering.
 

Antall vaksinerte per 04.09

Antall fullvaksinerte: 2920 personer
Antall personer som har tatt 1. dose, og som venter på 2. dose: 352 personer (ca 175 av disse er 16- og 17-åringer).

 

Hvem får tilbud om 3. vaksinedose mot Covid 19?

Personer med alvorlig svekket immunforsvar får nå tilbud om en tredje vaksinedose. Dette gjelder følgende pasienter:

 • Organtransplanterte
 • Benmargstransplanterte (i løpet av siste to år)
 • Alvorlig og moderat primær immunsvikt
 • Pasienter med alvorlig nyresvikt, eller som er i aktiv dialysebehandling
 • Pasienter med avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon
 • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling
 • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak (se medisinliste)

Dersom du tilhører ovennevnte pasientkategori, ber vi om at du tar kontakt med Sauda Legekontor, enten på tlf 52 78 60 00 eller via "kontakt Legekontor" på HelseNorge.
Om du har tilgjengelig dokumentasjon ber vi om att du fremviser denne ved kontakt med legekontoret. Les mer om dette i brev fra FHI. 
Dersom du er i tvil om du skal ha tredje dose, kan du vente til sykehuset tar kontakt med deg.

Vaksinering av 12 - 15 åringer

Alle barn som har fylt 12 år, og opp til 15 år, har fått tilbud om vaksinering gjennom skolen. Tirsdag 14.09 vaksinerte vi 176 elever i den aldersgruppen.

Vaksinering av 16 og 17 åringer

Alle personer født i 2004 og 2005 har fått tilbud om koronavaksinen. Onsdag 25.08 vaksinerte vi 171 personer i aldersgruppen 16 - 17 år.

Hvor langt er vi kommet i vaksineringen?

Vi følger FHI sin liste over prioriterte personer:

 • Beboere på Åbøtunet og Sauda DMS (Ferdig)
 • Helsepersonell (Ferdig)
 • 85+ år (Ferdig)
 • 75 - 84 år (Ferdig)
 • 65 - 74 år og personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (Ferdig)
 • 55 - 64 år med underliggende sykdommer/tilstander (Ferdig)
 • 45 - 54 år med underliggende sykdommer/tilstander (Ferdig)
 • 18 - 44 år med underliggende sykdommer/tilstander (Ferdig)
 • Alder 55 - 64 år (ferdig)
 • Alder 45 - 54 år (ferdig)
 • Alder 18-24 år og 40-44 år (ferdig)
 • Alder 25-39 år (ferdig)
 • Alder 16-17 år (ferdig)
 • Alder 12 - 15 år (ferdig)

 

2. dose

I uke 32 åpnes det for å fremskynde 2. dose. De det gjelder vil få sms, og det vil ikke være mulig å ta kontakt med oss for å få fremskyndet timen. Du vil få sms når det er din time som blir fremskyndet.

Det er viktig å huske på at det ikke er mulig å booke om timen for dose 2.

Time for dose 2 kan kun avbestilles ved:

 • akutt sykdom eller sykehusinnleggelse
 • ved karantene eller isolasjon
 • for de som jobber offshore

Ved avbestilling/endring skal du bruke HelseNorge og velge "kontakt legesenter".

Selv om dose 1 gir god beskyttelse, oppnås full beskyttelse 1-2 uker etter siste dose. FHI advarer derfor mot å droppe dose 2.

Doseintervall
Første vaksinedose Andre vaksinedose Minimumsintervall Anbefalt intervall
Pfizer Pfizer 3 uker 6 - 12 uker
Pfizer Moderna 4 uker 4 - 12 uker
Moderna Pfizer 4 uker 4 - 12 uker
Moderna Moderna 4 uker 6 - 12 uker


 

Forberedelse til vaksinering
 • Vaksinen blir satt i overarmen. Tilpass bekledningen etter dette.
 • Du må vente 20 minutter etter at vaksinen er satt. Det vil være helsefaglig personell tilgjengelig i ventearealene dersom du trenger bistand.
 • Vaksinering skal utsettes ved akutt infeksjonssykdom med feber over 38 grader.

Er du sjuk på vaksinasjonsdagen, ring umiddelbart til Kundetorget på 52 78 62 00.

FHI sin veileder "koronavaksinen på 1-2-3" kan du lese her.

Koronasertifikat

Alle vaksinerte har tilgang til sitt koronasertifikat på HelseNorge.

De som ikke bruker digitale tjenester kan få tilsendt koronasertifikatet i posten ved å ta kontakt på den nasjonale koronatelefonen: 815 55 015

Feil intervall mellom doser og ugyldig koronasertifikat

Flere koronavaksiner skal gis som to doser med et visst minimumsintervall for å oppnå tilstrekkelig immunitet. Dersom vaksinedosene gis med for tett intervall, vil ikke den siste dosen telle. Man får dermed et ugyldig koronasertifikat som tolker de to dosene som 1 av 2 doser.

For å få et gyldig sertifikat for de som har fått to doser med for kort intervall, anbefales det å vente så lenge som mulig og minst et minimumsintervall mellom andre og tredje dose. Intervallet kan med fordel være opp mot 12 uker etter den siste dosen. En uke etter denne tredje dosen er satt, vil man få et gyldig koronasertifikat.

Etterregistrering av koronavaksiner tatt utenfor Norge

Sauda Legesenter kan etterregistrere koronavaksiner tatt utenfor Norge. Dokumentasjon, på engelsk, med nødvendige opplysninger (personnummer eller identifikasjonsnummer, vaksinasjonsdato og vaksine) må fremvises. Dokumentasjon skal også inneholde batchnummer, vaksinatør/sted, signatur eller stempel.

Janssen vaksine

Basert på medisinske råd og anbefaling fra FHI, Den Norske Legeforening og kommuneoverlege i Sauda har Sauda Legesenter bestemt at vaksinen Janssen ikke tilbys til brukere/pasienter av legesenteret.
Vi forholder oss til det nasjonale Korona vaksinasjonsprogram.
 

Sykdommer/tilstander som er definert som medisinsk risikogruppe

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som personer med høy risiko for alvorlig forløp (kritisk):

 • Organtransplantasjon*  
 • Immunsvikt*  
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom)*  
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som personer med underliggende sykdommer:

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre. 

Hvis du er usikker på om du er i risikogruppen, må du ta kontakt med legen din for å få dette bekreftet eller avkreftet. Det er legene som leverer listene over personer i risikogruppen.