Vaksinering mot korona

Vaksinasjonen skjer ut i fra ei prioritert rekkefølge av risikogrupper og aldersgrupper. Du vil bli kontaktet når det er din tur til å få tilbud om koronavaksine.

Vaksinasjonen i Sauda er i gang, og følger nasjonale retningslinjer

Det er varierende tall på hvor mange vaksinedoser kommunen mottar hver uke, og foreløpig har vi mottatt Pfizer og AstraZeneca. Det er kun helsepersonell som hittil har blitt vaksinert med AstraZeneca.

Prioritering

 • Beboere på Åbøtunet og Sauda DMS (Ferdig)
 • Helsepersonell
 • 85+ år (Ferdig)
 • 75 - 84 år (Ferdig)
 • 65 - 74 år og personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (påbegynt)
 • 55 - 64 år med underliggende sykdommer/tilstander
 • 45 - 54 år med underliggende sykdommer/tilstander
 • 18 - 44 år med underliggende sykdommer/tilstander
 • Den generelle befolkningen mellom 18 og 64 år

 

Vaksinering - Covid-19

Sykdommer/tilstander som er definert som medisinsk risikogruppe

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som personer med høy risiko for alvorlig forløp (kritisk):

 • Organtransplantasjon*  
 • Immunsvikt*  
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom)*  
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som personer med underliggende sykdommer:

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre. 

Hvis du er usikker på om du er i risikogruppen, må du ta kontakt med legen din for å få dette bekreftet eller avkreftet. Det er legene som leverer listene over personer i risikogruppen.

Forberedelse til vaksinering
 • Vaksinen blir satt i overarmen. Tilpass bekledningen etter dette.
 • Du må vente 20 minutter etter at vaksinen er satt. Det vil være helsefaglig personell tilgjengelig i ventearealene dersom du trenger bistand.
 • Vaksinering skal utsettes ved akutt infeksjonssykdom med feber over 38 grader.

Er du sjuk på vaksinasjonsdagen, ring umiddelbart til Kundetorget på 52 78 62 00.

FHI sin veileder "koronavaksinen på 1-2-3" kan du lese her.

Når kan jeg få vaksine?

Vi skal tilby koronavaksine til alle folkeregistrerte i Sauda kommune. Vårt mål er at alle som blir anbefalt å ta vaksinen, velger å ta den.

Alle som får tilbud om vaksine, vil få informasjon om når det er sin tur. Vi vet ikke hvor mye vaksiner vi får fremover, og kan derfor ikke si nøyaktig når det blir din tur. Du vil bli kontaktet når det er din tur.

 

Oversikt over antall vaksinerte med 1. dose i Sauda

Antall vaksinerte
Gruppe Antall vaksinerte Totalt antall folkeregistrerte i gruppen
Helsepersonell 255 stk
85+ år 194 stk 216 stk
75 - 84 år 296 stk 327 stk
65 - 74 og risiko del 1 29 stk 666 stk