Vaksinering mot korona

Vaksinasjonen skjer ut i fra ei prioritert rekkefølge av risikogrupper og aldersgrupper. Du vil bli kontaktet når det er din tur til å få tilbud om koronavaksine.

Vaksinasjonen i Sauda er godt i gang, og følger nasjonale retningslinjer

Det er varierende tall på hvor mange vaksinedoser kommunen mottar hver uke, og foreløpig mottar vi kun Pfizer. FHI rapporterer antall doser til oss ca. 1 1/2 uke før vaksinedato. Dette gjør at vi har svært korte varsel på å sende innkalling, og på å få bekreftelse på at de som er kalt inn møter.

Sauda kommune vaksinerer på torsdager, fra kl. 13.00 og utover.

Vaksine og sommerferie

FHI har publisert en foreløpig oversikt over antall doser Sauda skal motta i sommer. 

Vi er avhengig av at folk møter til vaksinering. Avbestilling på grunn av ferie fører til at en havner lenger bak i vaksinasjonskøen. Avbestillinger gjør også arbeidet med innkallinger mer krevende og komplisert.

 

Bestilling av time

Alle folkeregistrerte over 18 år, som ikke har takket nei til vaksinen, skal ha fått innkalling til vaksinering.Ta kontakt med Kundetorget på 52 78 62 00 hvis du ikke har fått tildelt time.

Drop-in

Alle som befinner seg i Sauda, og som ikke har fått 1. dose, kan møte opp på Saudahallen for drop-in vaksinering torsdag 05. august kl. 14.00. Husk å ta med munnbind og egen penn for registrering.

 

Innkalling på sms og e-post

Innkalling til koronavaksine kommer på sms og e-post. Kontaktinformasjonen blir hentet fra Kontakt- og reservasjonsregisteret. Vi ber alle om å logge seg inn der for å sjekke at registrert e-post og mobilnummer er korrekt. Alle folkeregistrerte i Sauda, som ikke har takket nei til vaksinen, vil få innkalling til koronavaksine.

De som ikke bekrefter timen innen fristen som er oppgitt i innkallingen, vil havne lenger bak i vaksinekøen, og det vil bli innkalt ny person på den tildelte timen.

 

Hvor langt er vi kommet i vaksineringen?

Vi følger FHI sin liste over prioriterte personer:

 • Beboere på Åbøtunet og Sauda DMS (Ferdig)
 • Helsepersonell (Ferdig)
 • 85+ år (Ferdig)
 • 75 - 84 år (Ferdig)
 • 65 - 74 år og personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (Ferdig)
 • 55 - 64 år med underliggende sykdommer/tilstander (Ferdig)
 • 45 - 54 år med underliggende sykdommer/tilstander (Ferdig)
 • 18 - 44 år med underliggende sykdommer/tilstander (Ferdig)
 • Alder 55 - 64 år (ferdig)
 • Alder 45 - 54 år (ferdig)
 • Alder 18-24 år og 40-44 år (alle har fått innkalling)
 • Alder 25-39 år (alle har fått innkalling)

Vi kaller inn personer i risikogruppene etter lister fra Sauda legesenter. 

Fra og med uke 27 vil 10% av dosene gå til ansatte i barnehage og skole. Ledere i skole og barnehage setter opp liste over ansatte, og hvilket personell som skal prioriteres ihht. nasjonale bestemmelser.

Oversikt over fordeling av vaksiner til Sauda
Oversikt over fordeling av vaksiner til Sauda
Uke Antall glass 1. dose 2. dose
Uke 22 (vaksinering torsdag 03.06) 54 glass (324 doser) 140 doser 184 doser
Uke 23 (vaksinering torsdag 10.06) 32 glass (192 doser) 67 doser 125 doser
Uke 24 (vaksinering torsdag 17.06) 28 glass (168 doser) 105 doser 63 doser
Uke 25 (vaksinering torsdag 24.06) 36 glass (216 doser) 80 doser 136 doser
Uke 26 (vaksinering torsdag 01.07) 32 glass (192 doser) 188 doser 4 doser
Uke 27 (vaksinering torsdag 08.07) 26 glass (156 doser) 129 doser 27 doser
Uke 28 (vaksinering torsdag 15.07) 21 glass (126 doser) 0 doser 126 doser
Uke 29 (vaksinering torsdag 22.07) 53 glass (318 doser) 250 doser 68 doser
Uke 30 (vaksinering torsdag 29.07) 85 glass (510 doser) 469 doser 41 doser

 

Oversikt over antall vaksinerte med 1. dose i Sauda
Antall vaksinerte
Gruppe Antall vaksinerte Totalt antall folkeregistrerte i gruppen
85+ år 195 personer 216 personer
75 - 84 år 305 personer 327 personer
65 - 74 år og risiko del 1 625 personer 681 personer
55 - 64 år med underliggende sykdommer 98 personer 106 personer
45 - 54 år med underliggende sykdommer 70 personer 80 personer
18 - 44 år med underliggende sykdommer 55 personer 69 personer
55 - 64 år 566 personer 629 personer
45 - 54 år 460 personer 570 personer
18 - 44 år 592 personer 1373 personer

 

Personer som er yngre enn deg kan ha blitt vaksinert som følge av at de hører til i gruppen helsepersonell, eller at de har en sykdom som du ikke kjenner til.
Gruppen med helsepersonell er stor, og omfatter bl.a: leger, sykepleiere, helsefagarbeidere, tannleger og akutthjelpere i brannvesenet.
Totalt er det vaksinert 293 personer i gruppen helsepersonell. Alle disse inngår i statistikken på de enkelte aldersgruppene, og den vil derfor vise at det er personer i grupper etter deg som er vaksinert.

I tillegg viser personer med høy risiko og underliggende sykdommer i to kategorier, både den gruppen med underliggende/høy og i den rene aldersgruppen. Totalsummen over antall vaksinerte i tabellen vil derfor ikke stemme overens med antall mottatte doser.

Møt opp til dose 2

Det er viktig å huske på at det ikke er mulig å booke om timen for dose 2.

Time for dose 2 kan kun avbestilles ved:

 • akutt sykdom eller sykehusinnleggelse
 • ved karantene eller isolasjon
 • for de som jobber offshore.

Hvis du ikke møter opp til vaksinering med dose 2 vil det gå lenger enn det anbefalte intervallet på 12 uker mellom dosene. Hvis du ikke tar dose 2 er du ikke fullvaksinert og kan gå glipp av de lettelsene som fullvaksinerte får.

Selv om dose 1 gir god beskyttelse, oppnås full beskyttelse 1-2 uker etter siste dose. FHI advarer derfor mot å droppe dose 2.

Sykdommer/tilstander som er definert som medisinsk risikogruppe

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som personer med høy risiko for alvorlig forløp (kritisk):

 • Organtransplantasjon*  
 • Immunsvikt*  
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom)*  
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som personer med underliggende sykdommer:

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre. 

Hvis du er usikker på om du er i risikogruppen, må du ta kontakt med legen din for å få dette bekreftet eller avkreftet. Det er legene som leverer listene over personer i risikogruppen.

Forberedelse til vaksinering
 • Vaksinen blir satt i overarmen. Tilpass bekledningen etter dette.
 • Du må vente 20 minutter etter at vaksinen er satt. Det vil være helsefaglig personell tilgjengelig i ventearealene dersom du trenger bistand.
 • Vaksinering skal utsettes ved akutt infeksjonssykdom med feber over 38 grader.

Er du sjuk på vaksinasjonsdagen, ring umiddelbart til Kundetorget på 52 78 62 00.

FHI sin veileder "koronavaksinen på 1-2-3" kan du lese her.

Janssen vaksine

Basert på medisinske råd og anbefaling fra FHI, Den Norske Legeforening og kommuneoverlege i Sauda har Sauda Legesenter bestemt at vaksinen Janssen ikke tilbys til brukere/pasienter av legesenteret.
Vi forholder oss til det nasjonale Korona vaksinasjonsprogram.
 

Etterregistrering av koronavaksiner tatt utenfor Norge

Sauda Legesenter kan etterregistrere koronavaksiner tatt utenfor Norge. Dokumentasjon, på engelsk, med nødvendige opplysninger (personnummer eller identifikasjonsnummer, vaksinasjonsdato og vaksine) må fremvises. Dokumentasjon skal også inneholde batchnummer, vaksinatør/sted, signatur eller stempel.

Koronasertifikat

Alle vaksinerte har tilgang til sitt koronasertifikat på HelseNorge.

De som ikke bruker digitale tjenester kan få tilsendt koronasertifikatet i posten ved å ta kontakt på den nasjonale koronatelefonen: 815 55 015