Vaksineringsløp

Vaksinering vil bli gjennomført etter nasjonale retningslinjer og prioriteringsliste.

Alle med folkeregistrert adresse i Sauda vil bli kontaktet med spørsmål om de ønsker vaksine eller ikke. Det blir i første omgang sendt ut SMS til det nummeret som står oppført i Kontakt- og reservasjonsregisteret.
Varslingen på SMS blir gjennomført som tidligere beskrevet.

De som ikke ligger registrert med telefonnummer, eller de som ikke svarer på SMS, vil bli kontaktet på en alternativ måte. I første omgang vil dette være per telefon, og eventuelt brev der vi ikke får svar. Vi skal sørge for at alle folkeregistrerte vil bli kontaktet.
Ber om at de som har muligheten sjekker kontaktopplysningene sine i registeret som er nevnt ovenfor. 

Legekontoret tar ikke i mot timebestilling til vaksinering. Alle vil bli kontaktet for timeavtale i henhold til listen nedenfor.

Vaksinering - Covid-19

Beboere på Åbøtunet og Sauda DMS

Vi nærmer oss fullvaksinering av alle beboere på Åbøtunet og de med langtidsplass på SDMS.

Helsepersonell

Foreløpig kan 20% av alle doser gå til helsepersonell.

Per 22.02 ser det slik ut:
1. dose: 45 stk
2. dose: 31 stk

 

85 år +

Vi nærmer oss slutten på vaksinering av aldersgruppen 85+.
Per 22.02 ser det slik ut:
1. dose: 192 stk
2. dose: 109 stk

75 - 84 år

Vi har nå oversikt over de som ønsker vaksine i denne gruppen. Innkalling vil starte så snart vi er ferdige med 85+. Denne gruppen blir sannsynligvis vaksinert med Pfizer sin vaksine.

Det vil bli sendt ut innkalling på SMS ca en uke før vaksinasjon.

65 - 74 år og personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp

Vi har nå oversikt over de som ønsker vaksine i denne gruppen. Innkalling vil starte så snart vi er ferdige med aldersgruppen 75 - 84. Denne gruppen blir sannsynligvis vaksinert med Pfizer sin vaksine.

Det vil bli sendt ut innkalling på SMS ca en uke før vaksinasjon.

55 - 64 år med underliggende sykdommer/tilstander

Vi starter vaksinering så snart gruppen ovenfor er ferdig vaksinert. Denne gruppen vil sannsynligvis bli vaksinert med vaksinen til AstraZeneca.

Det vil bli sendt ut innkalling på SMS ca en uke før vaksinasjon.

45 - 54 år med underliggende sykdommer/tilstander

Vi starter vaksinering så snart gruppen ovenfor er ferdig vaksinert. Denne gruppen vil sannsynligvis bli vaksinert med vaksinen til AstraZeneca.

Det vil bli sendt ut innkalling på SMS ca en uke før vaksinasjon.

 

18 - 44 år med underliggende sykdommer/tilstander

Vi starter vaksinering så snart gruppen ovenfor er ferdig vaksinert. Denne gruppen vil sannsynligvis bli vaksinert med vaksinen til AstraZeneca.

55 - 64 år

Vi starter vaksinering så snart gruppen ovenfor er ferdig vaksinert. Denne gruppen vil sannsynligvis bli vaksinert med vaksinen til AstraZeneca.

Det vil bli sendt ut innkalling på SMS ca en uke før vaksinasjon.

45 - 54 år

Denne aldersgruppen vil bli kontaktet med spørsmål om de ønsker vaksine så snart gruppen ovenfor er i gang med vaksinering.

Det vil bli sendt ut innkalling på SMS ca en uke før vaksinasjon.

Resten av befolkningen

Denne aldersgruppen vil bli kontaktet med spørsmål om de ønsker vaksine så snart gruppen ovenfor er i gang med vaksinering. Denne gruppen vil sannsynligvis bli vaksinert med AstraZeneca.

Det vil bli sendt ut innkalling på SMS ca en uke før vaksinasjon.

Sykdommer/tilstander som er definert som medisinsk risikogruppe

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som personer med høy risiko for alvorlig forløp (kritisk):

 • Organtransplantasjon*  
 • Immunsvikt*  
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom)*  
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som personer med underliggende sykdommer:

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre.