Fysioterapi

Fysioterapeutene driver kurativt og forebyggende arbeid, både individuelt og i grupper. Det forebyggende arbeidet retter seg i stor grad mot barn og unge.

I tillegg har tjenesten ansvar for frisklivsarbeid knyttet til fysisk aktivitet og kosthold. To ganger årlig har vi læring- og mestringskurs for kroniske lidelser.

Det drives tilrettelegging av hverdagen for eldre i samarbeid med helse og omsorgstjenesten.

Den kurative tjenesten drives primært fra kontorlokaler i Åbødalsvegen 77 og 79 og omfatter alle aldersgrupper. Det er avsatt egne tider til behandling av beboerne på korttidsavdelingen på Åbøtunet.

I tillegg til individuell behandling, kan fysioterapitjenesten tilby tilrettelagt gruppetrening i sal eller varmtvanns-basseng.

Fra 01.01.18 trenger man ikke lenger henvisning fra lege. Fysioterapeutene selv skal prioritere pasienter etter alvorlighetsgrad og faglig utbytte, derfor kan en oppleve noe ventetid. 

Fysioterapeut Paul Janssen reduserer sin stilling til 60% fra og med 02.09.2019.
Helge Svandal vil være vikar i 40% stilling for ett år med oppstart 02.09.2019. Han er utdannet fysioterapeut med tilleggsutdanning som manuell terapeut.

Arnhild Frøystad
Telefon 52 78 60 22
Mobil 916 45 865
Olav Ingar Bjelland
Telefon 52 78 60 21
Mobil 916 45 865
Paul Janssen
Telefon 52 78 60 25
Ton Zweedijk
Telefon 52 78 60 26
Mobil 959 69 814

Åpningstider

Åbødalsvegen 79

Olav Ingar Bjelland: mandag – fredag kl. 7.00 – 15.00
Arnhild Frøystad: mandag – fredag 7.00 – 14.00
Paul Janssen: mandag - fredag 9.00 - 16.30

Åbødalsvegen 77 (v/kantine Åbøtunet)

Ton Zweedijk: mandag - torsdag 8.00 - 16.30, fredag 8.00 - 15.00
 

 

Adresse

Åbødalsveien 79, 4200 Sauda
Åbødalsveien 77, 4200 Sauda

Kart