Fysioterapi

Fysioterapeutene driver kurativt og forebyggende arbeid, både individuelt og i grupper. Det forebyggende arbeidet retter seg i stor grad mot barn og unge.

Helge Svandal skal ha permisjon i følgende perioder:
100% permisjon: 04.07 - 14.08.22
60% permisjon: 15.08 - 31.12.22

Ulf Fastesson skal være vikar i denne perioden. Se boks med kontaktinformasjon for telefonnummer.

I tillegg har tjenesten ansvar for frisklivsarbeid knyttet til fysisk aktivitet og kosthold. To ganger årlig har vi læring- og mestringskurs for kroniske lidelser.

Det drives tilrettelegging av hverdagen for eldre i samarbeid med helse og omsorgstjenesten.

Den kurative tjenesten drives primært fra kontorlokaler i Åbødalsvegen 77 og 79 og omfatter alle aldersgrupper. Det er avsatt egne tider til behandling av beboerne på korttidsavdelingen på Åbøtunet.

I tillegg til individuell behandling, kan fysioterapitjenesten tilby tilrettelagt gruppetrening i sal eller varmtvanns-basseng.

Fra 01.01.18 trenger man ikke lenger henvisning fra lege. Fysioterapeutene selv skal prioritere pasienter etter alvorlighetsgrad og faglig utbytte, derfor kan en oppleve noe ventetid. 

Arnhild Frøystad
Telefon +47 52 78 60 22
Olav Ingar Bjelland
Telefon +47 52 78 60 21
Ton Zweedijk
Telefon +47 52 78 60 26
Helge Svandal
E-post
Telefon +47 93 24 73 99

100% permisjon:
04.07 - 14.08.22
60% permisjon:
15.08 - 31.12.22

Ulf Fastesson
Fysioterapeut

Vikar for Helge i perioden:
04.07 - 14.08.22
15.08 - 31.12.22

Åpningstider

Åbødalsvegen 79

Olav Ingar Bjelland: mandag – fredag kl. 7.00 – 15.00
Arnhild Frøystad: mandag – fredag 7.00 – 14.00
Helge Svandal: mandag - torsdag 8.00 - 15.30, fredag 8.00 - 14.00

Åbødalsvegen 77 (v/kantine Åbøtunet)

Ton Zweedijk: mandag - torsdag 8.00 - 16.30, fredag 8.00 - 15.00
 

Adresse

Åbødalsveien 79, 4200 Sauda
Åbødalsveien 77, 4200 Sauda

Kart