Foreldreveiledningskurs - i Trygghetssirkelen/COS-P


Vi tilbyr kurs i Trygghetssirkelen til foreldre med barn i alderen 6 måneder og frem til barnet fyller 4 år.

Om kurset


Circle of Security – Parenting (COS-P) er et foreldreveiledningsprogram som er basert på 50 års forskning innen tilknytningsteori. Kurset passer for alle. Du trenger ikke oppleve at foreldrerollen er vanskelig, eller at ditt barn har behov for noe spesielt for å delta.

Hensikten med kurset er å gjøre foreldre mer bevisst på å se, tolke og møte barnets behov og bli bevisst egne holdninger, følelser og handlinger i samspillet med barnet sitt. Kurset er delt opp i kapitler, hvor vi benytter filmklipp av andre foreldre og barn som utgangspunkt for dagens tema, reflekterer i gruppen og gir veiledning. Barn blir ikke med på kursene.

Kurset er gratis og det er første mann til mølla for påmelding (med forbehold om at kurs kan bli avlyst hvis det er for få påmeldte).

Les mer om Circle of Security på Haugesund kommune sine nettsider.

Kursoppstart høsten 2022


Høstens kurs er i gang, men at det vil bli ny mulighet vår 2023.Kursene går over 8 gruppesamlinger med 1,5 timer varighet. Vi oppfordrer begge foreldre til å være med dersom det er mulig. Barnet/barna skal ikke være med på kurset.

Helsestasjonen
Telefon 52 78 60 30