Helsestasjon for barn

Når du har fått ett barn vil helsestasjonen ta kontakt med deg og barnet vil få tilbud om helseundersøkelse og vaksinasjon på bestemte alderstrinn.

Helsestasjonen gir tilbud om veiledning individuelt, eller i grupper.

Helsestasjonen samarbeider med eller kan henvise til fysioterapeut, ergoterapeut, PP-tjenesten og barnevernstjenesten med flere. Lege, jordmor og helsesøster er tilknyttet helsestasjonen.

Er du innflytter til kommunen?
 

Vi oppfordrer familier med barn som flytter til kommunen til å ta kontakt med helsestasjonen.

 

Tjenesten gir tilbud om

  • Hjemmebesøk etter fødsel
  • Spe- og småbarns undersøkelse
  • Barselgrupper
  • Foresatte kan få veiledning og støtte i spørsmål som knytter seg til barnets vekst, utvikling og trivsel. Amming og ernæring, reaksjoner etter svangerskap og fødsel, stell av sped- og småbarn, søvn, språkutvikling, grensesetting og lek er temaer som småbarnsforeldre kan være opptatt av.
  • Vaksinasjon
  • Eventuelt tverrfaglig samarbeid, individuell plan og ansvarsgrupper
Helsestasjonen
Telefon 52 78 60 30

Åpningstider

8.00 - 15.00

Adresse

Åbødalsveien 79, 4200 Sauda

Kart