Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten er en forlengelse av det forebyggende og helsefremmende arbeidet på helsestasjonen.

 Tiltakene er rettet mot eleven selv, familien og skolemiljøet i sin helhet.

Det gis tilbud om

  • Helseopplysning, undervisning, rådgivning og veiledning - individuelt og i gruppe
  • Vaksinasjon
  • Samarbeid med foreldre, skolen og andre aktuelle instanser
  • Miljørettede tiltak - fokus på elevenes arbeidsmiljø
  • Helseundersøkelser
  • Tverrfaglig samarbeid, individuell plan- og ansvarsgruppe
Helsestasjonen
Telefon 52 78 60 30

Åpningstider

Sauda videregåande skule: onsdager kl 8.30 - 13.30
Sauda Ungdomsskule: mandager kl. 9.00 - 13.00
Barneskolene sine tider er under revidering - ta kontakt med Helsestasjonen.