Barne- og familieteamet

Barne- og familieteamet er et lavterskeltilbud for barn og unge og deres familie. Barne- og familieteamet består av 2 barne- og familieveiledere.

Barne og familieveileder

Hva omfatter tilbudet?

Skal gi tilbud om psykisk helsehjelp til barn og unge og deres foresatte når det er behov og ønske om det.

Hvilke vansker kan vi kontaktes for?
 • Mange har behov for hjelp når de opplever belastende livshendelser.
 • Barn og unge i risiko, som viser symptomer eller psykiske vansker, eller som har utviklet en psykisk lidelse.
 • En kan ta direkte kontakt eller via andre tjenester i kommunen- og be om å bli satt i kontakt med barne- og familieveileder.
Hvilke tjenester kan vi tilby?
 • Samtaler med barnet eller ungdommen
 • Behandling av barn/ungdom
 • Veiledning til foreldre eller foresatte
 • Samtaler med familien
 • Kartlegging av vansker, oppfølging og eventuelt videre henvisning
 • Gruppetilbud for barn og foreldre
 • Samtaler med barnet eller ungdommen
 • Behandling av barn/ungdom
 • Veiledning til foreldre eller foresatte
 • Samtaler med familien
 • Kartlegging av vansker, oppfølging og eventuelt videre henvisning
 • Gruppetilbud for barn og foreldre
Tverrfaglig samarbeid

Samarbeider med andre tjenester når det er behov, i samarbeid med den/de som tar kontakt. Helsestasjonslegen deltar i teamet på konsultativ basis. Barne- og familieveileder samarbeider tett med kommunepsykolog for barn og unge.
Henvendelsesskjema som ligger øverst i artikkelen kan benyttes. 

 

Jill Merete Bergsbakk
Telefon 52 78 60 74
Mobil 986 43 178

Åpningstider

08.00 - 15.30

Adresse

Åbødalsveien 79, 4200 Sauda

Kart