Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker. De skal sikre samhandling mellom bruker, ev. pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører. 

De tre første pakkeforløpene lanseres i september 2018, og tas i bruk fra 1. januar 2019. Det er:

  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge
  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne
  • Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)


Mer informasjon finnes på nettsiden til Helsedirektoratet – Pakkeforløp for psykisk helse og rus.

I vår kommune kan Tildelingskontoret kontaktes for nærmere informasjon om pakkeforløpene for psykisk helse og rus. Kontaktperson(er): Marianne Kaldheim, tlf. 52 78 60 50. 

Tildelingskontoret
E-post
Telefon +47 52 78 60 50

Åpningstider

Mandag - torsdag: 10.00 - 14.00