Informasjon om korona

Sauda kommune følger nasjonale råd, anbefalinger og tiltak. Lokal forskrift er utgått.