Testing

Testing

Epidemien i Norge har nådd smittetoppen og er nå klart synkende. 5.april opphevet Regjeringen rådet om å holde seg hjemme i 4 døgn ved påvist covid-19.
Det vurderes ikke lenger som nødvendig å begrense smitten med andre anbefalinger enn at syke personer holder seg hjemme.
Den generelle anbefalingen om testing for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer gjelder ikke lenger. Rådene ved nyoppståtte luftveissymptomer er nå å holde seg hjemme når man føler seg syk, uavhengig av årsak.

Mer informasjon om nyoppståtte luftveissymptomer finn du på FHI sin nettside.

 

Gratis hjemmetest

I en overgangsperiode vil det være tilgjengelige selvtester for de i befolkningen som likevel ønsker å teste seg. Rådene ved nyoppståtte luftveissymptomer er de samme uavhengig av testresultat: hold deg hjemme dersom du føler deg syk.
Fra og med 1. mai vil det utover testing til koronasertifikat, kun testes på klinisk indikasjon. Det vil si at det er lege som rekvirerer test etter en medisinskfaglig vurdering, på lik linje med andre luftveisinfeksjoner.

Henteplass: Teststasjon (grå brakke) ved siden av legesenteret innenfor teststasjonens åpningstid.
Mandag til fredag: Kl. 11.00 - 11.30

Registrering av positivt resultat på selvtest

Selvtester trenger ikke lenger registreres på kommunens nettsider.

Testing til koronasertifikat

Det skal fremdeles legges til rette for testing til koronasertifikat. Det jobbes med å avklare hvordan testing til koronasertifikat skal foregå videre, og informasjon vil komme senere, trolig i forbindelse med RNB i midten av mai. Foreløpig kan time bestilles via HelseNorge.

Time bestilles på HelseNorge.

På teststasjonen i Sauda blir du i hovedsak testet med profesjonell hurtigtest. Denne blir registrert i HelseNorge, på samme måte som PCR-testen, og gir deg den samme bekreftelsen i koronasertifikatet. Dette for å minske belastningen på laboratoriene. 

Om selvtester og sikkerhet
  • Positive resultater av selvtester er meget sikre. Hvis testen viser at du er smittet, kan du regne med at det er riktig.
  • Det er ingen smittvernfaglig grunn til å ta en ny test for å bekrefte positivt resultat av en selvtest.