Vaksinering mot korona

Vaksinering mot korona

Sauda kommune tilbyr timebestilling til koronavaksine.

Gravide - 4. dose (2. oppfriskningsdose)

Time til oppfriskningsdose kan bestilles via HelseNorge eller ved å ta kontakt med legekontoret. 
Les mer om koronavaksinen på Folkehelseinstituttet sine nettsider.
De som bor på institusjon vil få sin vaksinedose på institusjonen. Det samme gjelder de som bor i omsorgsboliger.

Folkehelseinstituttet anbefaler at gravide i 2. og 3. trimester tilbys oppfriskningsdose, ettersom det er da de har høyest risiko for alvorlig sykdom.

Dette er uavhengig av om de kun er grunnvaksinerte fra før eller allerede har mottatt en oppfriskingsdose. Det bør ha gått minst 4 måneder siden forrige dose.

Aldersgruppe 12 - 17 år med alvorlig grunnsykdom - 4. dose (2. oppfriskningsdose)

Time til oppfriskningsdose kan bestilles via HelseNorge eller ved å ta kontakt med legekontoret. 
Les mer om koronavaksinen på Folkehelseinstituttet sine nettsider.
De som bor på institusjon vil få sin vaksinedose på institusjonen. Det samme gjelder de som bor i omsorgsboliger.

Ungdom med alvorlig grunnsykdom er en sårbar gruppe som det er viktig å beskytte mot infeksjon som kan være mer alvorlig for dem eller forstyrre/forsinke annen behandling:

• Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).

• Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)

• Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år

• Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift

• Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon

• Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon

• Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-sykdom/«Fontan-barn»)

• Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)

• Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

Aldersgruppe 18 - 64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp - 4. dose (2. oppfriskningsdose)

Time til oppfriskningsdose kan bestilles via HelseNorge eller ved å ta kontakt med legekontoret. 
Les mer om koronavaksinen på Folkehelseinstituttet sine nettsider.
De som bor på institusjon vil få sin vaksinedose på institusjonen. Det samme gjelder de som bor i omsorgsboliger.

 

Regjeringen har besluttet at kommunene nå kan gi oppfriskningsdose mot covid-19 også til risikogrupper mellom 18 og 64 år.

Personer i aldersgruppen 18-64 år med følgende sykdommer/helsetilstander:

o organtransplanterte

o alvorlig og moderat immunsvikt

o immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer

o hematologisk kreftsykdom siste fem år

o annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).

o alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)

o Downs syndrom

o kronisk nyresykdom og nyresvikt

o kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon

o demens

o kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året

o fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere

o kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)

o hjerneslag

o diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner.

Fellesvaksinering - 4. dose til personer over 65 år

Obs: Intervall mellom 3.dose og 4.dose, tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose.
Tidsintervall fra tilfriskning etter gjennomgått Covid19 infeksjon til ny oppfriskningsdose er minimum 3 uker. Vi har ingen mulighet å kontrollere hver enkelte pas. doseintervall på vaksinasjonsdager. Pas. best passe på intervalldato selv.

Sted: Saudahallen

Koronavaksine 4. dose - 01.09.22
Klokkeslett Gruppering
12.30 - 13.30 75 +
13.30 - 14.00 70 - 74 år
14.00 - 14.30 65 - 69 år
Koronavaksine 4. dose - 08.09.22
Klokkeslett Gruppering
12.30 - 13.30 75 +
13.30 - 14.00 70 - 74 år
14.00 - 14.30 65 - 69 år

 

Aldersgruppe 75 år og eldre og sykehjemsbeboere - Ny oppfriskningsdose

Regjeringen anbefaler ny oppfriskningsdose til aldersgruppen 75 år og eldre og sykehjemsbeboere. 

Vaksine anbefalinger for våren 2023: 
En ny dose vil være særlig aktuell for dem som ikke tidligere har gjennomgått SARS-CoV-2-infeksjon, og for de som har én eller flere underliggende risikofaktorer.
Det bør ha gått mer enn 6 måneder siden forrige dose.
Vaksineringen bør gjennomføres i løpet av april.

Time til oppfriskningsdose kan bestilles via HelseNorge eller ved å ta kontakt med legekontoret. 

Les mer om koronavaksinen på Folkehelseinstituttet sine nettsider.

De som bor på institusjon vil få sin vaksinedose på institusjonen. Det samme gjelder de som bor i omsorgsboliger.

Timebestilling for koronavaksine

Bestilling av Koronavaksine på HelseNorge.no

Gå inn på HelseNorge eller i appen (HelseNorge)
Logg inn
Velg "Bestill time"
Du får spørsmål om "Hva slags time trenger du?"
"Har du symptomer på smittsom sykdom?"

 • Svarer du "Ja" blir du spurt om symptomene. Svarer du ja til symptomene vil det stå hva du bør gjøre. Velg så "Gå videre"
 • Svarer du "Nei" trykker du "Gå videre"

Da får du opp "Bestill time ved Sauda legesenter": 

 • Velg "Koronavaksine" og trykk "Neste"
 • Velg dato og klokkeslett
 • Skriv hvilken dose du skal ha under "Hva gjelder timen"
 • Bestill 

Timebestilling er sendt, og du får bekreftelse i innboksen på HelseNorge.

Det er ikke mulig å bestille time til en dag som er mer enn 28 dager frem. Du kan altså kun bestille time inntil 28 dager før du ønsker vaksinen. 
Vaksineringen skjer på torsdager, og du har selv ansvar for å passe på intervallet mellom dosene.
1. dose til 2. dose: 3 uker
2. dose til 3. dose: 20 uker
3. dose til 4. dose: 3 mnd. (tilbud til de som hører til prioriteringsgruppe, se info i boks nedenfor)

De som allerede har fått melding om time til koronavaksine i februar skal forholde seg til den.

Vaksinering av barn og unge
Vaksinering av barn og unge
Alder Dose 1 Dose 2 Dose 3
Ungdom født 2003, 2004 og 2005 (elever på videregående skole) Alle som ikke har startet grunnvaksinering bør ta mRNA-vaksine så snart som mulig. Alle som ikke har startet grunnvaksinering bør ta 2 doser med mRNA-vaksine så snart som mulig. De som er fylt 18 år kan ta en oppfriskingsdose 20 uker etter siste dose i grunnvaksineringen hvis de ønsker.
Ungdom født 2006, 2007 og 2008 (ungdomskolen) og barn født 2009 (siste år barneskolen) Foresatte kan la sitt barn vaksinere dersom de/ barnet selv ønsker det, og en dose vil redusere den allerede lave risikoen for et mer alvorlig forløp. Foresatte kan la sitt barn vaksinere med dose to 8-12 uker etter dose 1 hvis foresatte/barnet selv ønsker det
Barn født 2010 til 2016 (barneskolen og siste år i barnehagen) En dose vurderes å gi best nytte-ulempebalanse, men det er mulig å gi dose 2 etter 8-12 uker der foresatte ønsker dette (kortere intervall hvis særlige forhold tilsier det)

Henvendelse/spørsmål om vaksinering bes sendes til ansvarlig helsesykepleier i barnehagen/skolen.

4. dose (oppfriskningsdose) til personer med alvorlig svekket immunforsvar

Personer med alvorlig svekket immunforsvar grunnet sykdom eller bruk av immundempende medikamenter har generelt dårligere respons på vaksiner sammenliknet med friske personer. I tillegg har disse pasientgruppene høyere risiko for å bli alvorlig syke dersom de blir smittet med koronaviruset.
 

Hvem inngår i gruppen med alvorlig svekket immunforsvar?

Det er i hovedsak to grupper med pasienter med alvorlig svekket immunforsvar som er anbefalt 3 doser i sin grunnvaksinasjonsserie og som nå i tillegg anbefales en oppfriskningsdose.

Gruppe 1

 • Organtransplanterte
 • Benmargstransplanterte de siste 2 årene
 • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
 • Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse
 • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Gruppe 2

 • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak. Dette er pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene
 • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling som av ansvarlig legespesialist er vurdert til å ha svært nedsatt immunforsvar
 • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor.
Hvordan skal pasienter dokumentere at de er aktuelle for sin 4. dose?

Personer med alvorlig svekket immunforsvar som tidligere har mottatt en ekstra tredje dose i sin grunnvaksinasjonsserie oppfordres til å bestille time til 4. dose på HelseNorge.

Det er ikke nødvendig med en ny vurdering av fastlege/spesialist for å få tilbud om oppfriskningsdose for denne gruppen. Pasientene kan bruke samme dokumentasjon som sist og vise frem dokumentasjon i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept/e-resept eller medikament-forpakning hvor pasientens navn kommer frem.

 

Anbefalt vaksinasjonsskjema for personer med alvorlig svekket immunforsvar

Grunnvaksinasjon består av tre doser med 3-4 ukers intervall avhengig av hvilken vaksine som ble tilbudt. Alle dosene i grunnvaksinasjonsserien skal være full dose for både Comirnaty og Spikevax.
Dosestørrelsen for oppfriskningsdosen er ulik avhengig av hvilken vaksine som gis:

 • Oppfriskningsdose med Comirnaty gis som full dose (0,3 ml)
 • Oppfriskningsdose med Spikevax gis som halv dose (0,25 ml)

For personer med alvorlig svekket immunforsvar er anbefalt intervall mellom grunnvaksinasjon og oppfriskningsdose minimum 3 måneder.

 

Forberedelse til vaksinering
 • Vaksinen blir satt i overarmen. Tilpass bekledningen etter dette.
 • Du må vente 20 minutter etter at vaksinen er satt. Det vil være helsefaglig personell tilgjengelig i ventearealene dersom du trenger bistand.
 • Vaksinering skal utsettes ved akutt infeksjonssykdom med feber over 38 grader.

FHI sin veileder "koronavaksinen på 1-2-3" kan du lese her.

Koronasertifikat

Alle vaksinerte har tilgang til sitt koronasertifikat på HelseNorge.

De som ikke bruker digitale tjenester kan få tilsendt koronasertifikatet i posten ved å ta kontakt på rettledningstjenesten: 23 32 70 00.

 

Feil intervall mellom doser og ugyldig koronasertifikat

Flere koronavaksiner skal gis som to doser med et visst minimumsintervall for å oppnå tilstrekkelig immunitet. Dersom vaksinedosene gis med for tett intervall, vil ikke den siste dosen telle. Man får dermed et ugyldig koronasertifikat som tolker de to dosene som 1 av 2 doser.

For å få et gyldig sertifikat for de som har fått to doser med for kort intervall, anbefales det å vente så lenge som mulig og minst et minimumsintervall mellom andre og tredje dose. Intervallet kan med fordel være opp mot 12 uker etter den siste dosen. En uke etter denne tredje dosen er satt, vil man få et gyldig koronasertifikat.

Etterregistrering av koronavaksiner tatt utenfor Norge

Sauda Legesenter kan etterregistrere koronavaksiner tatt utenfor Norge. Dokumentasjon, på engelsk, med nødvendige opplysninger (personnummer eller identifikasjonsnummer, vaksinasjonsdato og vaksine) må fremvises. Dokumentasjon skal også inneholde batchnummer, vaksinatør/sted, signatur eller stempel.