Ergoterapitjenesten

Ergoterapitjenesten

Formål med tjenesten

Ergoterapitjenesten er åpen på dagtid og gir tilbud til barn, voksne og eldre som av ulike årsaker har behov for vurdering og trening av ferdigheter i dagliglivet. Bruker skal få hjelp til å mestre aktiviteter i dagliglivet ut fra egne forutsetninger  

 

Hvem får tjenesten?

Alle som bor eller midlertidig oppholder seg i Sauda kommune.

 

Tjenestens innhold
 • Vurdering og trening av ferdigheter i dagliglivet
 • Planlegging og oppfølging ved behov for tilrettelegging av hjem, arbeidsplass/ skole,/ barnehage og/ eller uteområde.
 • Hjelp til å skaffe og bruke nødvendige hjelpemidler
 • Veiledning i forbindelse med universell utforming (tilgjengelighet til bygg og uteområde)
 • Forebyggende arbeid på aktuelle arena (hjem/ arbeid/ skole/ fritid )
 • Tjenesten utføres av kommunale ergoterapeuter og kan gis som veiledning og opplæring av samarbeidende helsepersonell, pedagogisk personell eller foresatte.
 • Hva kan brukeren forvente av oss
 • Bistand utføres etter faglig vurdering og individuelle behov
 • Bruker skal møtes med respekt
 • Bruker skal få hjelp i boligsaker
 • Ansatte i ergoterapitjenesten har taushetsplikt i henhold til gjeldende lovverk
 • Ergoterapeut presenterer seg når han/ hun kommer
 • Bruker får beskjed ved endringer i avtale
 • Hvis mulig tildeles bruker fast kontaktperson
Forventning til bruker
 • Sende henvisning til ergoterapitjenesten
 • Skaffe legeerklæring og forsikring ved behov for elektrisk rullestol
 • Gir beskjed dersom en ikke kan møte til avtalt tid
 • Gi beskjed ved behov for oppfølging
 • Respektere at ansatte har krav på et røykfritt arbeidsmiljø.
 • Dersom bruker har husdyr bør det respekteres dersom ansatte ikke vil ha nærkontakt med disse
Henvisning

Henvisning: Henvisning skal fortrinnsvis være skriftlig, eventuelt per telefon. Henvisningsskjema finnes ved ergoterapikontoret, på Kundetorget og er vedlagt.  

Åpningstider

Mandag - torsdag: 08.00 - 15.00

Adresse

Åbødalsveien 77, 4200 Sauda

Kart