Spesialhelsetjeneste kontaktinformasjon

Spesialhelsetjeneste kontaktinformasjon

Noen av områdene er koblet direkte mot aktuell nettside. Klikk på lenken for å få ytterligere informasjon. 

Tildelingskontor (bestillerkontor)

Tildelingskontoret
Telefon: 52 78 60 50
Leder Ann Kristin N. Nordvik:  924 97 962
Telefaks: 52 78 60 31
 

Henvendelser i forbindelse med utskriving av pasienter og nedetid på PLO meldinger

Telefon: 52 78 60 50 mandag - fredag fra 07.30 - 15.00
Sauda DMS: 52 78 60 90 - daglig fra 15.00 - 07.30 
Telefaks: 52 78 60 31 
 

Oversikt over sykehjem og hjemmesykepleie

Sauda DMS: Telefon: 52 78 60 90 - telefaks: 52 78 61 01 
Hjemmetjenesten: Telefon: 52 78 60 63 - telefaks: 52 78 60 52 
Hjemmetjenester
 

Fagansvarlig i sykehjem og hjemmesykepleie

Enhetsleder Sauda DMS: Ann Iren Nordhagen - 52 78 60 92 
Enhetsleder hjemmetjenesten: Ane Kaarhus - 97 66 40 22
 

Koordinerende enhet (KE)  i kommunen

Tildelingskontoret v/leder Ann Kristin Nilsen Nordvik - telefon: 924 97 962
 

Fysio- og ergoterapitjenesten 

Frisk & Rask Fysioterapi v/Arnhild Frøystad, telefon 52 78 60 22 / 916 45 865 
Epost: arnhild.froystad@sauda.kommune.no 
Fysioterapitjenesten
 

Rehabiliteringstilbudet 

Ergoterapitjenesten v/Tina Svendsen: 52 78 61 88, mobil: 469 09 729 
Epost: tina.svendsen@sauda.kommune.no 
 

Logoped i kommunen

Indre Ryfylke PPT-teneste
 

Friskliv. LMS tilbud

Frisk & Rask Fysioterapi v/Arnhild Frøystad, telefon 52 78 60 22 / 916 45 865 
Epost: arnhild.froystad@sauda.kommune.no 
Friskliv, læring og mestring
 

Kreftkoordinator 

Kreftkoordinator Sonja Lunde. Telefon: 90 08 02 91
sonja.lunde@sauda.kommune.no
Åpningstider: onsdag, torsdag og fredag.
 

Barn som pårørende

Jill Merete Bergsbakk. Telefon 52 78 60 74, mobil: 986 43 178
 

Psykisk helse og rus

Jill Merete Bergsbakk: 52 78 60 74 
Epost: jillmerete.bergsbakk@sauda.kommune.no 
ROP team: 48 99 00 23
Telefaks: 52 78 60 31 
Rus og psykisk helsetjeneste
 

Avvik på tjenesteavtale

Kommunalsjef Helse- og omsorg: Aina Olene Tveit, telefon 52 78 60 31, mobil 928 22 370
 

Kontaktinformasjon for pasienter med behov for følgetjeneste ved opphold i sykehus 

 

Helsestasjon

Fagkoordinator Ragnhild Roth: Telefon 900 80 291
Epost: ragnhildhelen.roth@sauda.kommune.no 
Helsestasjonen: 52 78 60 30 
 

Smitte/tbc

Kommunelege Yumna Hamid Malik
Epost: yumna.hamid.malik@sauda.kommune.no  
 

NAV

Nav kontoret v/Anne Birkeland  
NAV Sauda
 

Beredskapsansvarlig

Beredskapskoordinator Harald Eikrem - 948 03 205
Beredskap - nettside

Tildelingskontoret
E-post
Telefon 52 78 60 50