Motorferdsel i utmark


 

Hvorfor regler for motorferdsel i utmark?

Motorferdsel i utmark kan ha stor nytteverdi. Samtidig kan det gi skade på terreng og forstyrre fugle- og dyreliv. Det kan også føre til konflikt med folk som driver friluftsliv og som setter pris på opplevelsen av fred og ro i naturen.
Derfor har vi et regelverk som regulerer motorferdselen i utmark og vassdrag, og slik bidrar til å verne om naturmiljøet, sikre friluftsliv og rekreasjonsverdier og minimere ulemper fra motorisert ferdsel.
Les mer om regler for motorferdsel her:
 

Dersom det er behov for transportløyve skal man i utgangspunktet kontakte de som har fått tildelt løyver. 

Trenger man andre løyver må dette søkes om. Da skal man bruke det elektroniske søknadsskjemaet som er ligger over her. Det vises til Lov om motorferdsel i utmark.

Transportløyver i med snøscooter i Sauda kommune
Område Tildelt Tildelt
Svandal Svandalen Skitrekk
Nordstøldalen Elfinn Birkeland
Skarsli/Tengdal Kjell M. Lalid
Bakkadalen/Åbødalen Karl Gustav Lofthus Håvard Lunde
Austarheim/Herheim/Fiveland Kai Saua Årthun Øystein Dahl Fiveland
Slettedalen Sauda Idrettslag Tor Egil Pedersen
Litlastøl/Svartavatn/Breiborg Sauda Ferie & Fritid Solgunn Selland Handeland
Børkjelandsheia Henrik Birkeland
Tjelmen/Vatndalen Johannes M. Søndenå
Maldal Vegard Rød Birkeland

 

Kjøretider snøscooterløyver
Kjøretider Tidspunkt Tidspunkt
Virkedager 07.00 20.00
Lørdag 09.00 18.00
Søndag 15.00 20.00
Onsdag før skjærtorsdag 07.00 20.00
Påskeafta 09.00 15.00
2. påskedag 09.00 20.00
1. juledag Kun løypekjøring
Langfredag Kun løypekjøring
Elin Tjordal
Prosjekt
E-post
Telefon 992 90 604
Mobil 992 90 604

Åpningstider

Onsdag, torsdag og fredag: 08.00 - 15.00 
(mandag og tirsdag i Suldal: 52 79 24 03)

Adresse

Rådhusgata 32, 4200 Sauda