For Sauda KF

Det kommunale foretaket For Sauda KF ble etablert i 2019 og har ansvar for utøving av kommunes næringspolitikk. For Sauda KF er etablert som et resultat av arbeidet til Sauda omstilling som ble drevet i perioden 2013 – 2019. Ambisjonen er at Sauda skal være en næringsaktiv kommune som aktivt og proaktivt legger til rette for utvikling gjennom tett samarbeid med lokalt næringslivet. 

Strategisk næringsplan  (PDF, 2 MB) legger føringer for næringsutviklingsarbeidet i Sauda

Styret i For Sauda KF består av:


•    Asbjørn Birkeland, ordfører, styreleder
•    Greta Haga, Rysteg, nestleder i styret
•    Solfrid Seim, Tara Stangeland AS, Styremedlem
•    Eirik Aasheim, Weldone, styremedlem
•    Tove Lau, Bryne`s konditori, styremedlem 

Strategisk næringsplan  (PDF, 2 MB) 

Asbjørn Birkeland
Ordførar
E-post
Telefon 52 78 63 00
Mobil 957 75 794

Adresse

Rådhusgata 32, 4200 Sauda