Informasjon om Sauda bedriftskapital

Informasjon om Sauda bedriftskapital

Formålet med Sauda Bedriftskapital AS er å gi tilskudd og inspirasjon til virksomheter og personer som satser målbevisst for å skape nye produkter, tjenester og arbeidsplasser i Sauda.

Sauda Bedriftskapital AS skal bidra til videreutvikling av eksisterende næringsliv og nyetableringer i Sauda.

Tildelinger fra Sauda Bedriftskapital AS skal:

  • Bidra til å skape nye arbeidsplasser
  • Opprettholde og utvikle eksisterende arbeidsplasser
  • Bidra til fellesprosjekter mellom flere bedrifter
  • Utløse midler fra annet virkemiddelapparat
  • Realisere kreative tiltak
  • Gi bedre utnyttelse av lokalt råstoff og lokale ressurser