For Sauda KF

Sauda omstilling har siden 2013 drevet et arbeid for å bidra til økt omstillings- og utviklingsevne i Sauda. Målet har vært å bidra til bevaring og utvikling av arbeidsplasser, i samarbeid med næringslivet.

Strategisk næringsplan  (PDF, 2 MB)har blitt utarbeidet for å gi retning til det videre utviklingsarbeidet. Kommunen tar mål av seg  til å bli mer utviklingsorientert, og en mer næringsvennlig kommune.

Omstillingsstatusen varer en avgrenset periode, normalt inntil 6 år. Denne perioden er dermed over for Sauda, og Sauda omstilling avvikles sommeren 2019. Samtidig skal ny struktur for utviklingsarbeid sikres, og til å ivareta dette arbeidet er det kommunale foretaket For Sauda KF etablert. For Sauda KF skal være verktøyet for å sikre at vedtatt politikk og strategi for næringsutvikling iverksettes. Dette må skje i tett samarbeid med næringsliv og aktuelle samarbeidspartnere lokalt og regionalt.

For Sauda KF jobber i 2019 med å etablere handlingsplan og fokusområder for sitt arbeid. Styret for foretaket består av:

  • Asbjørn Birkeland, ordfører, styreleder
  • Greta Haga, Rysteg, nestleder i styret
  • Solfrid Seim, Tara Stangeland AS, Styremedlem
  • Eirik Aasheim, Weldone, styremedlem
  • Tove Lau, Bryne`s konditori, styremedlem 
Andreas Fløgstad
Kommunalsjef Næring og samfunn
E-post
Telefon 52 78 63 10
Mobil 922 47 383

Adresse

Rådhusgata 32, 4200 Sauda