Sauda KF

Sauda omstilling har siden 2013 drevet et arbeid for å bidra til økt omstillings- og utviklingsevne i Sauda. Målet er bidra til bevaring og utvikling av arbeidsplasser. Visjonen for arbeidet er "Fleire i Sauda!"

Etter perioden med omstillingsstatus skal ny struktur for utviklingsarbeid sikres, og til å ivareta dette arbeidet etableres foretaket For Sauda KF. Sauda kommune ønsker å ta en tydeligere rolle som samfunns- og næringsutvikler, og For Sauda KF skal være verktøyet for å sikre at vedtatt politikk og strategi for næringsutvikling iverksettes. Dette må skje i tett samarbeid med næringsliv og aktuelle samarbeidspartnere lokalt og regionalt.

For Sauda KF etableres våren 2018. Mer informasjon kommer.

Andreas Fløgstad
Kommunalsjef Næring og samfunn
E-post
Telefon 52 78 63 10

Adresse

Rådhusgata 32, 4200 Sauda