Retningslinjer for tildeling av tilskudd

Næringsfondet i Sauda er organisert som et AS. Ved oppstart er selskapet 100% eid av Sauda kommune. Navnet på selskapet er «Sauda Bedriftskapital AS».