Retningslinjer for tildeling av tilskudd

8 Forvaltning

Styret for Næringsfondet er fondsstyre og avgjør søknadene. Næringsfondet sin administrasjon tilrettelegger søknadene for fondsstyret. 

Fondsstyret gjør løpende vurdering av søknader. Søknader til Næringsfond blir normalt behandlet innen 2-4 uker.