Retningslinjer for tildeling av tilskudd

4 Regelverk

Støttevilkår og prioriteringer kan endres av styret. Gjennom tildeling fastsetter styret beløpsgrensene for søknadens kapitalbehov.