Retningslinjer for tildeling av tilskudd

1 Søknader til Sauda Bedriftskapital AS

1.1 Formål

Selskapet skal bidra til en lønnsom videreutvikling av næringslivet i Sauda og bærekraftige nyetableringer ved at det blir:

 • gitt tilskudd og inspirasjon til virksomheter som satser målbevisst for å skape nye produkter, tjenester og arbeidsplasser i Sauda.
 • gitt tilskudd til nyetableringer og bedrifter som ønsker å videreutvikle sin virksomhet eller gå nye veier for å etablere nye arbeidsplasser.
 • skutt inn nødvendig aksjekapital for etablering av AS. 
   

1.2 Mål for Sauda Bedriftskapital AS

Selskapet skal bidra til: 

 • å skape nye arbeidsplasser
 • å opprettholde og utvikle eksisterende arbeidsplasser
 • fellesprosjekter mellom flere bedrifter. 
 • å realisere en forretningsidé og/eller produksjonsform
 • å utløse midler fra annet virkemiddelapparat.
 • å realisere kreative tiltak
 • bedre utnyttelse av lokalt råstoff og lokale ressurser