Retningslinjer for tildeling av tilskudd

5 Søknadsopplysninger

Søknader skal utformes etter en momentliste med relevante opplysninger som: 

 • Bedrift/søker 
 • Forretningsplan med: 
  Økonomi – regnskap og budsjett 
  Produkt og marked 
  Teknologi og kompetanse 
  Utdyping av prosjektet når det gjelder tidsplan, kostnader, finansieringsplan og betydning for resultat og antall ansatte. 
  Indikatorer for måling av resultater og effekter.

Søknadskjema ligger på hjemmesiden til Sauda kommune.  

Søknader blir behandlet fortløpende. Ved etablering av egen virksomhet er det krav til at det er utarbeidet forretningsplan og det er søkt råd og veiledning gjennom lokal inkubasjonsordning.