Retningslinjer for tildeling av tilskudd

2 Støtteformer

For prosjekter som har et samlet kapitalbehov på minst kr. 200.000,- kan det gis støtte på inntil 50 % til bedriftsutviklingstiltak og inntil 30% til investeringer.

2.1 Bedriftsutvikling

Det kan søkes om støtte til planlegging, produktutvikling, markedsundersøkelser, konsulenttjenester og opplæring/kompetanseheving. 

2.2 Investeringer

Det kan søkes om støtte til investeringer i bygg, utstyr og maskiner. 

2.3 Finansiering over grensene for kapitalbehov

Bedriftsfinansieringssaker som ligger over grensene for kapitalbehov (pkt 2) skal fortrinnsvis sendes direkte til Innovasjon Norge (IN) dersom de ligger innenfor IN sine prioriterte satsingsområder. 

2.4 Drifts- og forvaltningsoppgaver

Midler fra Næringsfondet skal ikke brukes til drifts- og forvaltningsoppgaver.