Retningslinjer for tildeling av tilskudd

9 Styret

Fondsstyret består av 5 medlemmer og er satt sammen slik: 

  1. Ordfører Sauda kommune 
  2. Rådmann Sauda kommune
  3. Person med fagkompetanse
  4. Medlem fra styret i Sauda Vekst
  5. Medlem fra lokal virksomhet


Styret blir valgt av generalforsamlingen. Fritt medlem velges for 2 år om gangen. Leder av fondsstyret velges av og blant styrets medlemmer. Leder velges for 1 år om gangen.