Søk støtte

Sauda kommune har to virkemidler for støtte til tiltak som kan bidra til å bevare og utvikle arbeidsplasser.

 

Sauda omstilling

 

Sauda omstilling er programorganisasjonen som forvalter omstillingsmidlene på vegne av kommunen. Omstillingsstyret behandler søknader, og prioriterer støtte til utviklingstiltak i eksisterende bedrifter, samt samarbeidstiltak i næringslivet.

 

Sauda bedriftskapital AS

              

Sauda bedriftskapital AS er 100% eid av kommunen, men har eget styre med representasjon fra næringslivet som behandler søknader. Formålet med selskapet er å gi tilskudd til etablering av virksomheter som kan skape arbeidsplasser i Sauda.

Mer informasjon, søknadsskjema og retningslinjer på Sauda bedriftskapital sine nettsider

 

Annet

 

For rådgivning om øvrig virkemiddelapparat, Skape, Innovasjon Norge, næringshageprogram og annet kontakt Sauda Vekst.

 

 

Andreas Fløgstad
Kommunalsjef Næring og samfunn
E-post
Telefon 52 78 63 10
Mobil 922 47 383

Adresse

Rådhusgata 32, 4200 Sauda