Søk støtte

Sauda kommune har to virkemidler for støtte til tiltak som kan bidra til å bevare og utvikle arbeidsplasser.

 

Sauda omstilling

 

Sauda omstilling er programorganisasjonen som forvalter omstillingsmidlene på vegne av kommunen. Omstillingsstyret behandler søknader, og prioriterer støtte til utviklingstiltak i eksisterende bedrifter, samt samarbeidstiltak i næringslivet.

 

Sauda bedriftskapital AS

              

Sauda bedriftskapital AS er 100% eid av kommunen, men har eget styre med representasjon fra næringslivet som behandler søknader. Formålet med selskapet er å gi tilskudd til etablering av virksomheter som kan skape arbeidsplasser i Sauda.

Mer informasjon, søknadsskjema og retningslinjer på Sauda bedriftskapital sine nettsider

 

Annet

 

For rådgivning om øvrig virkemiddelapparat, Skape, Innovasjon Norge, næringshageprogram og annet kontakt Sauda Vekst.

 

 

Adresse

Rådhusgata 32, 4200 Sauda