Gebyr for salg av tobakksvarer

Skal du selge tobakk?

Det er ikke tillatt å selge tobakk uten å være registrert i Tobakkssalgsregisteret.

Årlig tilsynsavgift for salgssteder av tobakksvarer er 4 500 kroner.

Kommunene fører tilsyn med registrerte salgssteder av tobakksvarer og tobakkssurrogater.
Tilsynsplikten og ny registreringsordning for salg av tobakksvarer ble vedtatt i Stortinget sommeren 2017. Bestemmelsene om ordningen er tatt inn i tobakkskadeloven.

Hvem utfører kontrollene?

I Sauda er er det NoRoSun som utfører kontrollene på salgsstedene.

Kommunen har skjenkekontrollsamarbeid og er vertskommune for samarbeidet (NoRoSun), og de fører også tilsyn med salg av tobakksvarer ved kontroll av salgs- og skjenkesteder.

Mari Sævereide Aartun
Saksbehandler / Fagansvarlig Kundetorg
E-post
Mobil 410 42 154