Informasjon om salgs- og skjenkebevilling

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Informasjon om salgs- og skjenkebevilling

Alle som skal selge eller skjenke alkoholholdig drikke til forbruker, må søke kommunen om salgs- eller skjenkebevilling. Politiet kan stenge et sted som selger eller skjenker alkoholholdig drikk uten å ha bevilling.

Salgsbevilling

Ved salg, for eksempel fra en butikk, skal drikking skje utenom salgsstedet.
Det gis som hovedregel bevilling til salg av alkohol i gruppe 1: Drikk som inneholder mellom 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol.
Søknad om salgsbevilling er ikke nødvendig for drikk som inneholder under 2,5 volumprosent alkohol.

Skjenkebevilling

Ved skjenking skal drikking skje på skjenkestedet, for eksempel i en bar eller på en restaurant. 
Det er opp til kommunen hvilken type alkoholholdig drikke du får skjenkebevilling for:

  • Gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og maks 4,7 prosent alkohol
  • Gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og maks 22 prosent alkohol
  • Gruppe 3: Drikk som inneholder over 22 og maks 60 prosent alkohol
Omsetningsoppgave salg og skjenking

Alle som har salgs- eller skjenkebevilling må fylle ut og levere en omsetningsoppgave over alkoholsalget til oss. Skjemaet blir sendt ut av Sauda kommune i første kvartal av året med opplysninger om fastsatt innleveringsfrist. Omsetningstallene må bekreftes av revisor.

Lukket selskap

Ønsker du å servere alkoholholdig drikke i lukket selskap, må du søke om såkalt ambulerende skjenkebevilling. Selskapet kan ikke være åpent for utenforstående, det vil si at gjestene ikke kan være invitert gjennom annonser, plakater eller sosiale medier.

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende

Saksbehandling

Saksbehandlingstid: inntil 3 måneder

Søknaden sendes på høring til politiet, NAV og Skattekontoret

Pris

Omsetningsgebyr på kommunal skjenke- og salgsbevilling blir fastsatt for ett kalenderår om gangen. Du finner satsene i alkoholforskriftens kapittel 6.

Saksbehandlingsgebyr for enkeltanledning er i 2023 kr 1140
Saksbehandlingsgebyr for lukket selskap er i 2023 kr 420

Kunnskapsprøven og Etablererprøven

Styrer og stedfortreder for en bevilling må ha bestått kunnskapsprøven for alkoholloven. Denne kan tas på Kundetorget etter avtale med saksbehandler.

Etablererprøven kan på likhet med kunnskapsprøven tas på Kundetorget etter avtale med saksbehandler.

Prøven koster kr. 400

Adresse

Rådhusgata 32
4200 Sauda