Betalingssatser 2018

Betalingssatser 2018
Tittel Publisert Type
Avgiftsregulativ for brann- og feiervesen

20.12.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Avgiftsregulativ for brann- og feiervesen.pdf
Avgiftsregulativ for vann, avløp, hytterenovasjon og sorteringsanlegg

20.12.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Avgiftsregulativ for vann, avløp, hytterenovasjon og sorteringsanlegg.pdf
Betalingssats jordbruk 2018

20.12.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Betalingssats jordbruk 2018.pdf
Betalingssats torgleie 2018

20.12.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Betalingssats torgleie 2018.pdf
Betalingssatsar Saudahallen 2018

20.12.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Betalingssatsar Saudahallen 2018.pdf
Betalingssatser barnehager 2018

20.12.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Betalingssatser barnehager 2018.pdf
Betalingssatser for pleie- og omsorgstjenesten 2018

05.01.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned BETALINGSATSER FOR PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN 2018.pdf
Betalingssatser i skoler 2018

20.12.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Betalingssatser i skoler 2018.pdf
Betalingssatser kino og kulturskulen 2018

20.12.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Betalingssatser kino og kulturskulen 2018.pdf
Betalingssatser kopiering 2018

20.12.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Betalingssatser kopiering 2018.pdf
Betalingssatser næringsavfall 2018

20.12.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Betalingssatser næringsavfall 2018.pdf
Betalingssatser vigsel

20.12.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Betalingssatser vigsel.pdf
Bevillingsgebyr ved salg- og skjenking alkoholholdig drikk 2018

20.12.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Bevillingsgebyr ved salg- og skjenking alkoholholdig drikk 2018.pdf
Gebyr etter forureningsingslov og forskrift

20.12.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gebyr etter forureningsingslov og forskrift.pdf
Gebyrregulativ for behandling etter plan og bygningsloven 2018

20.12.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gebyrregulativ for behandling etter plan og bygningsloven 2018.pdf
Gebyrregulativ for oppmålingsarbeider 2018

20.12.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gebyrregulativ for oppmålingsarbeider 2018.pdf
Havneregulativ Sauda kommune

Havneregulativ for Sauda kommune

26.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Havneregulativ Sauda kommune.pdf
Leiesatser i bofellsskaap, trygdebolig og rekrutteringsbolig

20.12.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Leiesatser i bofellsskaap, trygdebolig og rekrutteringsbolig.pdf