Betalingssatser og gebyrer 2019

Betalingssatser 2019
Tittel Publisert Type
Avgiftsregulativ for brann- og feiervesen (selvkost)

Avgifter for brann og feiervesen i 2019

18.12.2018 Filtype
Avgiftsregulativ for vann, avløp, avløpsanlegg, hytterenovasjon og sorteringsanlegg

Avgifter for vann, avløp, hytterenovasjon og sortering av avfall

19.12.2018 Filtype
Betalingssatser barnehager 2019

Kostnad for barnehageplass 2019

19.12.2018 Filtype
Betalingssatser for pleie- og omsorgstjenesten

Betalingssatser for pleie- og omsorgtjenesen

11.01.2019 Filtype
Betalingssatser Jordbruk 2019

Betalingssats jordbruk 2019

19.12.2018 Filtype
Betalingssatser kino 2019

Kinopriser 2019

19.12.2018 Filtype
Betalingssatser kopiering 2019

Betalingssats for kopiering 2019

19.12.2018 Filtype
Betalingssatser Næringsavfall 2019

Næringsavfall

19.12.2018 Filtype
Betalingssatser Sauda kulturskule 2019

Kulturskule betalingssats 2019

19.12.2018 Filtype
Betalingssatser Saudahalllen 2019

Bading i Saudahallen priser 2019

19.12.2018 Filtype
Betalingssatser SFO og skoler 2019

Betalingssatser for SFO, sommer SFO og leiesatser skolebygg

19.12.2018 Filtype
Betalingssatser skoler 2019

Satser for leie av skolebygg

19.12.2018 Filtype
Betalingssatser Vigsel 2019

Gebyrer ved vigsel 2019

19.12.2018 Filtype
Bevillingsgebyr ved salg- og skjenking av alkoholholdig drikk 2019

Bevillingsgebyrer ved salg og skjenking

19.12.2018 Filtype
Gebyr etter Forurensingslov og forskrift 2019

Gebyrer etter forurensingsloven

19.12.2018 Filtype
Gebyrregulativ for behandling etter plan- og bygningsloven 2019

Plan-og bygningsloven - satser

19.12.2018 Filtype
Gebyrregulativ for Oppmålingsarbeider 2019

Oppmålingsgebyrer 2019

19.12.2018 Filtype
Havneavgifter 2019

Avgifter ved anløp til havn

19.12.2018 Filtype
Leie av kommunalt areal 2019

Torgavgift og leiesats ved leie kommunalt areal

19.12.2018 Filtype
Leiesatser Folkets Hus 2019

Leiesatser Folkets Hus 2019

19.12.2018 Filtype
Leiesatser i bofellesskapet, omsorgsboliger, trygdeboliger og rekrutteringsboliger

Leiesatser bofellesskap, omsorgsbolig, rekrutteringsbolig

19.12.2018 Filtype