Betalingssatser og gebyrer 2019

Betalingssatser 2019
Tittel Publisert Type
Avgiftsregulativ for brann- og feiervesen (selvkost)

Avgifter for brann og feiervesen i 2019

18.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Avgiftsregulativ for brann- og feiervesen (selvkost).pdf
Avgiftsregulativ for vann, avløp, avløpsanlegg, hytterenovasjon og sorteringsanlegg

Avgifter for vann, avløp, hytterenovasjon og sortering av avfall

19.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Avgiftsregulativ for vann, avløp, avløpsanlegg, hytterenovasjon og sorteringsanlegg.pdf
Betalingssatser barnehager 2019

Kostnad for barnehageplass 2019

19.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Betalingssatser barnehager 2019.pdf
Betalingssatser Jordbruk 2019

Betalingssats jordbruk 2019

19.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Betalingssatser Jordbruk 2019.pdf
Betalingssatser kino 2019

Kinopriser 2019

19.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Betalingssatser kino 2019.pdf
Betalingssatser kopiering 2019

Betalingssats for kopiering 2019

19.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Betalingssatser kopiering 2019.pdf
Betalingssatser Næringsavfall 2019

Næringsavfall

19.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Betalingssatser Næringsavfall 2019.pdf
Betalingssatser Sauda kulturskule 2019

Kulturskule betalingssats 2019

19.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Betalingssatser Sauda kulturskule 2019.pdf
Betalingssatser Saudahalllen 2019

Bading i Saudahallen priser 2019

19.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Betalingssatser Saudahalllen 2019.pdf
Betalingssatser skoler 2019

Satser for leie av skolebygg

19.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Betalingssatser skoler 2019.pdf
Betalingssatser Vigsel 2019

Gebyrer ved vigsel 2019

19.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Betalingssatser Vigsel 2019.pdf
Bevillingsgebyr ved salg- og skjenking av alkoholholdig drikk 2019

Bevillingsgebyrer ved salg og skjenking

19.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Bevillingsgebyr ved salg- og skjenking av alkoholholdig drikk 2019.pdf
Gebyr etter Forurensingslov og forskrift 2019

Gebyrer etter forurensingsloven

19.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gebyr etter Forurensingslov og forskrift 2019.pdf
Gebyrregulativ for behandling etter plan- og bygningsloven 2019

Plan-og bygningsloven - satser

19.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gebyrregulativ for behandling etter plan- og bygningsloven 2019.pdf
Gebyrregulativ for Oppmålingsarbeider 2019

Oppmålingsgebyrer 2019

19.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gebyrregulativ for Oppmålingsarbeider 2019.pdf
Havneavgifter 2019

Avgifter ved anløp til havn

19.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Havneavgifter 2019.pdf
Leie av kommunalt areal 2019

Torgavgift og leiesats ved leie kommunalt areal

19.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Leie av kommunalt areal 2019.pdf
Leiesatser Folkets Hus 2019

Leiesatser Folkets Hus 2019

19.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Leiesatser Folkets Hus 2019.pdf
Leiesatser i bofellesskapet, omsorgsboliger, trygdeboliger og rekrutteringsboliger

Leiesatser bofellesskap, omsorgsbolig, rekrutteringsbolig

19.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Leiesatser i bofellesskapet, omsorgsboliger, trygdeboliger og rekrutteringsboliger.pdf
Betalingssatser SFO og skoler 2019

Betalingssatser for SFO, sommer SFO og leiesatser skolebygg

19.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Betalingssatser SFO og skoler 2019.pdf
Betalingssatser for pleie- og omsorgstjenesten

Betalingssatser for pleie- og omsorgtjenesen

11.01.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned BETALINGSATSER FOR PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN 2019.pdf