Betalingssatser og gebyrer 2020

Betalingssatser 2020
Tittel Publisert Type
Brann og feiing - Kommunale avgifter og betalingssatser 2020

Kommunale avgifter og betalingssatser for 2020

16.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Brann og feiing - Kommunale avgifter og betalingssatser 2020-3.pdf
Gebyr etter forurensningsforskriften - Kommunale avgifter og betalingssatser 2020

Kommunale avgifter og betalingssatser for 2020

16.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gebyr etter forurensningsforskriften - Kommunale avgifter og betalingssatser 2020-4.pdf
Havneavgifter - Kommunale avgifter og betalingssatser 2020

Kommunale avgifter og betalingssatser for 2020

16.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Havneavgifter - Kommunale avgifter og betalingssatser 2020-6.pdf
Barnehage - Kommunale avgifter og betalingssatser 2020

Kommunale avgifter og betalingssatser for 2020

16.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Barnehage - Kommunale avgifter og betalingssatser 2020-8.pdf
Jordbruk - Kommunale avgifter og betalingssatser 2020

Kommunale avgifter og betalingssatser for 2020

16.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Jordbruk - Kommunale avgifter og betalingssatser 2020-17.pdf
Behandling etter plan- og bygningsloven - Kommunale avgifter og betalingssatser 2020

Kommunale avgifter og betalingssatser for 2020

16.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Behandling etter plan- og bygningsloven - Kommunale avgifter og betalingssatser 2020-1.pdf
Kino og kulturskulen - Kommunale avgifter og betalingssatser 2020

Kommunale avgifter og betalingssatser for 2020

16.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kino og kulturskulen - Kommunale avgifter og betalingssatser 2020-12-13.pdf
Leie av kommunalt areal - Kommunale avgifter og betalingssatser 2020

Kommunale avgifter og betalingssatser for 2020

16.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Leie av kommunalt areal - Kommunale avgifter og betalingssatser 2020-5.pdf
Kopiering - Kommunale avgifter og betalingssatser 2020

Kommunale avgifter og betalingssatser for 2020

16.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kopiering - Kommunale avgifter og betalingssatser 2020-14.pdf
Leiesatser Folkets Hus - Kommunale avgifter og betalingssatser 2020

Kommunale avgifter og betalingssatser for 2020

16.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Leiesatser Folkets Hus - Kommunale avgifter og betalingssatser 2020-19.pdf
Næringsavfall - Kommunale avgifter og betalingssatser 2020

Kommunale avgifter og betalingssatser for 2020

16.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Næringsavfall - Kommunale avgifter og betalingssatser 2020-15.pdf
Saudahallen - Kommunale avgifter og betalingssatser 2020

Kommunale avgifter og betalingssatser for 2020

16.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Saudahallen - Kommunale avgifter og betalingssatser 2020-11.pdf
Oppmålingsarbeider - Kommunale avgifter og betalingssatser 2020

Kommunale avgifter og betalingssatser for 2020

16.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Oppmålingsarbeider - Kommunale avgifter og betalingssatser 2020-7.pdf
Skole og SFO - Kommunale avgifter og betalingssatser 2020

Kommunale avgifter og betalingssatser for 2020

16.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Skole og SFO - Kommunale avgifter og betalingssatser 2020-9.pdf
Vigsel - Kommunale avgifter og betalingssatser 2020

Kommunale avgifter og betalingssatser for 2020

16.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vigsel - Kommunale avgifter og betalingssatser 2020-18.pdf
Kommunale avgifter og betalingssatser 2020

16.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommunale avgifter og betalingssatser 2020.pdf
Skjenkebevilling og omsetningsavgift - Kommunale avgifter og betalingssatser 2020

Kommunale avgifter og betalingssatser for 2020

29.01.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Skjenkebevilling og omsetningsavgift - Kommunale avgifter og betalingssatser 2020-16.pdf
Betalingssatser for helse- og omsorgstjenesten 2020

30.01.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned BETALINGSATSER FOR HELSE OG OMSORGSTJENESTEN 2020.pdf
Vann, avløp og renovasjon - Kommunale avgifter og betalingssatser 2020

Kommunale avgifter og betalingssatser for 2020

14.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vann, avløp og renovasjon - Kommunale avgifter og betalingssatser 2020-2.pdf
Leiesatser kommunale boliger - Kommunale avgifter og betalingssatser 2020

Kommunale avgifter og betalingssatser for 2020

04.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Leiesatser kommunale boliger - Kommunale avgifter og betalingssatser 2020-10.pdf