Betalingssatser og gebyrer 2021

Betalingssatser 2021
Tittel Publisert Type
Barnehage

Barnehagesatser for kommunale barnehager og satser for leie av barnehager

17.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Barnehage.pdf
Betalingssatser for helse- og omsorgestjenesten

Egenbetaling for hjemmetjenester, betaling for hjemmehjelp, måltider i bofellesskapene og betalingssatser for mat

19.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned BETALINGSATSER FOR HELSE OG OMSORGSTJENESTEN 2022.pdf
Bofellesskap, omsorgsbolig, trygdebolig og rekruteringsbolig

Leiesatsene i bofellesskapet, omsorgsboliger, trygdeboliger og rekruteringsboliger. Betalingssats for trygghetsalarm og leie av kantine/møterom

17.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Leiesatsene i bofellesskapet, omsorgsboliger, trygdeboliger og rekruteringsboliger.pdf
Brann og feiing

Feie og tilsynsavgifter, og gebyr for tilknytning til Sauda Brannvesen og Alarmsentral Brann Sør-Vest.

17.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Brann og feiing.pdf
Folkets Hus

Satser for leie av Folkets Hus

17.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Folkets Hus.pdf
Forurensning og forsøpling

Gebyr for tilsyn eller kontroll ved forurensning, forsøpling og ulovlig avfallsbrenning

17.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forurensning og forsøpling.pdf
Havneavgifter

Anløpsavgifter, kaivederlag og varevederlag for kommunale havner

28.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Havneavgifter.pdf
Jordbruk

Gebyr ved søknad om konsesjon, deling etter jordloven eller søknad om landbruksveger

17.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Jordbruk.pdf
Kino og kulturskule

Billettpriser for kinoen og betalingssatser for undervisning i Kulturskulen

17.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kino og kulturskole.pdf
Kopiering og utskrift av kart

Gebyr for kopiering og ved utskrift av kart/ortofoto

17.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kopiering og utskrift av kart.pdf
Næringsavfall

Gebyr for levering eller henting av næringsavfall

17.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Næringsavfall.pdf
Oppmåling, fradeling, justering og seksjonering

Gebyrer for oppretting av matrikkelenhet, grensejustering, arealoverføring, grenseklarlegging, grenseavtale, utstedelse av matrikkelbrev etc.

17.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Oppmåling, fradeling, justering og seksjonering.pdf
Plan- og bygningsloven

Gebyrer for saksbehandling, dokumentkontroll og tilsyn innenfor plan- og bygningsloven. Gebyrene omfatter i hovedsak byggesaker og plansaker.

17.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plan- og bygningsloven.pdf
Salg- og skjenkebevilling

Omsetningsgebyr for salg- og skjenkebevillinger, samt gebyr for enkeltanledninger, ambulerende og tilsyn på tobakk

17.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Salg- og skjenkebevilling.pdf
Saudahallen

Billettpriser og leiesatser for Saudahallen

17.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Saudahallen.pdf
Skole og SFO

Betalingssatser for ordinær SFO og sommer-SFO. Leiesatser for leie av skoler og klasserom

17.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Skole og SFO.pdf
Torg og leie av kommunalt areal

Satser for leie av torgplass og leie av kommunalt areal til begrenset anlegg og lagringsperiode.

17.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Torg og leie av kommunalt areal.pdf
Vann, avløp og renovasjon

Kommunale avgifter på vann, avløp og renovasjon, og satser for vannmålerleie. Tilknytningsavgifter for vann og avløp og gebyrer for saksbehandling og kontroll ved avløpsanlegg

17.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vann, avløp og renovasjon.pdf
Vigsel (Bryllup)

Satser for vigsel

27.12.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vigsel.pdf