Betalingssatser og gebyrer 2023

Betalingssatser og gebyrer 2023

Betalingssatser 2023
Tittel Publisert Type
Barnehage

Barnehagesatser for kommunale barnehager og satser for leie av barnehager

29.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Barnehage.pdf
Folkets Hus

Satser for leie av Folkets Hus

29.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Folkets Hus.pdf
Forurensing og forsøpling

Gebyr for tilsyn eller kontroll ved forurensning, forsøpling og ulovlig avfallsbrenning

29.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forurensing og forsøpling.pdf
Havneavgifter

Anløpsavgifter, kaivederlag og varevederlag for kommunale havner

29.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Havneavgifter.pdf
Satser for hjemmehjelp og andre kommunale tjenester

Betalingssatser for hjemmehjelp, trygghetsalarm, mat og institusjonsopphold

29.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Satser for hjemmehjelp og andre kommunale tjenester.pdf
Jordbruk

Gebyr ved søknad om konsesjon, deling etter jordloven eller søknad om landbruksveger

29.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Jordbruk.pdf
Kino og kulturskole

Billettpriser for kinoen og betalingssatser for undervisning i Kulturskulen

29.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kino og kulturskole.pdf
Kopiering og utskrift av kart

Gebyr for kopiering og ved utskrift av kart/ortofoto

29.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kopiering og utskrift av kart.pdf
Næringsavfall

Gebyr for levering eller henting av næringsavfall

29.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Næringsavfall.pdf
Oppmåling, fradeling, justering og seksjonering

Gebyrer for oppretting av matrikkelenhet, grensejustering, arealoverføring, grenseklarlegging, grenseavtale, utstedelse av matrikkelbrev etc.

29.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Oppmåling, fradeling, justering og seksjonering.pdf
Plan- og bygningsloven

Gebyrer for saksbehandling, dokumentkontroll og tilsyn innenfor plan- og bygningsloven. Gebyrene omfatter i hovedsak byggesaker og plansaker.

29.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plan- og bygningsloven.pdf
Saudahallen

Billettpriser og leiesatser for Saudahallen

29.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Saudahallen.pdf
Skole og SFO

Betalingssatser for ordinær SFO og sommer-SFO. Leiesatser for leie av skoler og klasserom

29.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Skole og SFO.pdf
Torg og leie av kommunalt areal

Satser for leie av torgplass og leie av kommunalt areal til begrenset anlegg og lagringsperiode.

29.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Torg og leie av kommunalt areal.pdf
Vann, avløp og renovasjon

Kommunale avgifter på vann, avløp og renovasjon, og satser for vannmålerleie. Tilknytningsavgifter for vann og avløp og gebyrer for saksbehandling og kontroll ved avløpsanlegg

29.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vann, avløp og renovasjon.pdf
Vigsel

Satser for vigsel

29.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vigsel.pdf
Brann og feiing

Feie og tilsynsavgifter, og gebyr for tilknytning til Sauda Brannvesen og Alarmsentral Brann Sør-Vest.

20.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommunale avgifter og betalingssatser 2023-3.pdf
Årsgebyr 2023

Totaloversikt avgifter, betalingssatser og gebyrer 2023

20.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Årsgebyr 2023.pdf
BETALINGSATSER FOR HELSE OG OMSORGSTJENESTEN 2023

28.03.2023 Filtype: doc. Klikk for å laste ned BETALINGSATSER FOR HELSE OG OMSORGSTJENESTEN 2023.doc
BETALINGSATSER FOR HELSE OG OMSORGSTJENESTEN 2023

28.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned BETALINGSATSER FOR HELSE OG OMSORGSTJENESTEN 2023.pdf
Salg- og skjenkebevilling

Omsetningsgebyr for salg- og skjenkebevillinger, samt gebyr for enkeltanledninger, ambulerende og tilsyn på tobakk

19.04.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommunale avgifter og betalingssatser 2023 - Salg- og skjenk.pdf
Husleiesatser 2023

13.06.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Husleiesatser 2023.pdf