Betalingssatser og gebyrer 2024

Betalingssatser og gebyrer 2024

Betalingssatser 2024
Tittel Publisert Type
Leiesatser Folkets Hus

Satser for leie av Folkets Hus

25.01.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 19. Leiesatser Folkets Hus.pdf
Vigsel

Satser for vigsel

25.01.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 18. Vigsel.pdf
Vann, avløp og renovasjon

Kommunale avgifter på vann, avløp og renovasjon, og satser for vannmålerleie. Tilknytningsavgifter for vann og avløp og gebyrer for saksbehandling og kontroll ved avløpsanlegg

25.01.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2. VAR.pdf
Leie av kommunalt areal

Satser for leie av torgplass og leie av kommunalt areal til begrenset anlegg og lagringsperiode.

25.01.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 5. Leie av kommunalt areal.pdf
Saudahallen

Billettpriser og leiesatser for Saudahallen

25.01.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 11. Saudahallen.pdf
Leiesatsene i bofellesskapet, omsorgsboliger, trygdeboliger og rekrutteringsboliger

Betalingssatser for hjemmehjelp, trygghetsalarm, mat og institusjonsopphold

25.01.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10. Leiesatsene i bofellesskapet, omsorgsboliger, trygdeboliger og rekruteringsboliger.pdf
Jordbruk

Gebyr ved søknad om konsesjon, deling etter jordloven eller søknad om landbruksveger

25.01.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 17. Jordbruk.pdf
Kino og kulturskule

Billettpriser for kinoen og betalingssatser for undervisning i Kulturskulen

25.01.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 12-13 Kino og kulturskule.pdf
Betalingssatser kopiering

Betalingssatser kopiering og skanning av dokumenter

25.01.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 14. Betalingssatser kopiering.pdf
Næringsavfall

Gebyr for levering eller henting av næringsavfall

25.01.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 15. Næringsavfall.pdf
Havneavgifter

Anløpsavgifter, kaivederlag og varevederlag for kommunale havner

25.01.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 6 Havneavgifter.pdf
Oppmåling, fradeling, justering og seksjonering

Gebyrer for oppretting av matrikkelenhet, grensejustering, arealoverføring, grenseklarlegging, grenseavtale, utstedelse av matrikkelbrev etc.

25.01.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 7. Oppmålingsarbeider.pdf
Forursensning og forsøpling

Gebyr for tilsyn eller kontroll ved forurensning, forsøpling og ulovlig avfallsbrenning

25.01.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 4.    Gebyr etter Forurensningslov og -forskrift.pdf
Plan- og bygningsloven

Gebyrer for saksbehandling, dokumentkontroll og tilsyn innenfor plan- og bygningsloven. Gebyrene omfatter i hovedsak byggesaker og plansaker.

25.01.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1.    Gebyrregulativ for behandling etter plan- og bygningsloven.pdf
Skole og SFO

Betalingssatser for ordinær SFO og sommer-SFO. Leiesatser for leie av skoler og klasserom

25.01.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 9. Betalingssats skole.pdf
Brann og feiing

Feie og tilsynsavgifter, og gebyr for tilknytning til Sauda Brannvesen og Alarmsentral Brann Sør-Vest.

25.01.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3.    Avgiftsregulativ for brann- og feiervesenet.pdf
Salg- og skjenkebevilling

Omsetningsgebyr for salg- og skjenkebevillinger, samt gebyr for enkeltanledninger, ambulerende og tilsyn på tobakk

25.01.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 16. Bevillingsgebyr ved salg- og skjenking av alkoholholdig drikk.pdf
Betalingssats barnehage

Satser for barnehageplass

05.03.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 8. Betalingssats barnehage.pdf
Husleiesatser pr. 01.03.2024

Satser for kommunale boliger

18.03.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Husleiesatser pr. 01.03.2024.pdf