Betalingsavtale for skatt

En betalingsavtale kan være avtale om betalingsutsettelse, avdrag eller en kombinasjon av begge deler.

Betaler du ikke ved forfall, må du betale forsinkelsesrenter  Hvis du fortsatt lar være å betale, plikter vi å innfordre pengene ved tvang. Da kan vi for eksempel trekke deg i lønn eller ytelser. Dette kalles utleggstrekk. Vi kan også ta pant i eiendelene dine. Dette kalles utleggsforretning. Både utleggstrekk og utleggsforretning gjør at du får betalingsanmerkning.
Har du problemer med å betale i tide, er det viktig at du søker hjelp så tidlig som mulig.


Vilkår for å få betalingsavtale


Det er strenge vilkår for å få en betalingsavtale. Alle vilkårene må være oppfylt. 

  • Du har ikke mulighet til å betale på vanlig måte
  • Du må komme med et forslag til nedbetalingsplan
  • Tilbudet må være det beste du kan komme med
  • Tilbudet må gi raskere nedbetaling enn ved tvangsinnfordring, som utleggstrekk eller utleggsforretning
  • I tillegg vurderer vi om det vil være støtende eller egnet til å svekke den alminnelige betalingsmoralen om du får en slik avtale.

Slik søker du om betalingsavtale - personlig skattyterEr du lønnsmottaker, pensjonist, driver enkeltpersonforetak eller er deltaker i ansvarlig selskap, er du personlig skattyter.

  • Ta kontakt med skatteoppkrever, så får du tilsendt skjema.
  • Alle inntekter og utgifter må dokumenteres.
  • Som vedlegg godtar vi foto av papirdokument tatt med mobiltelefon/kamera eller skjermfoto fra datamaskinen.
  • Send skjema signert per post. (Adresse nederst på siden).

Trenger du hjelp?

Inger Johanne Herheim
E-post
Telefon 52 78 62 14

Åpningstider

Mandag - fredag: 09.00 - 14.00

Adresse

Skatteoppkreveren i Sauda
Postboks 44, 4201 Sauda