Endring av kontonummer - skatt til gode

  •  Ønsker du at pengene kommer inn på et nytt kontonummer kan du endre dette elektronisk i Altinn innen 15. mai.
  •  Eller du kan sende signert dokumentasjon på nytt konto sammen med gyldig legitimasjon. Må sendes per post. 

Klikk for å endre kontonummer i Altinn

Skatt

Utbetalinger skjer kun til godkjente kontoer

Vi kan i utgangspunktet ikke sette penger inn på andre bankkontoer enn de som er registrert på skattyter i Skatteetatens kontoregister. Skattedirektoratet har bestemt at skattyter som hovedregel kun kan få tilbakebetalt skatt til kontoer som vedkommende selv eier. Dette er for å sikre at beløpet blir utbetalt til rett person. 

Noen kontoer er ikke egnet til utbetaling av skattepenger. Det er bl.a. utlånskontoer, kredittkortkontoer og sperrede kontoer. Hvis du ikke har en konto som er godkjent for utbetaling av skattepenger, bør du kontakte banken for å få opprettet en slik konto. Det vil typisk være en brukskonto eller annen konto med minibankkort. Kontoen vil da bli registrert i kontoregisteret og kunne benyttes som utbetalingskonto ved skatteoppgjøret.
 

Jeg har nettopp fått ny konto, må jeg gi beskjed om dette?

Hvis du har opprettet ny konto i løpet av året, vil denne kontoen komme opp som et valg i Altinn fra og med neste år. Hvis du allerede har mottatt årets skatteoppgjør, trenger du ikke å informere oss om dette, så lenge du husker å endre kontoen i Altinn innen 15. mai neste år.

Jeg og min ektefelle bruker samme konto

Mange ektefeller har felles konto, som begge disponerer. Banken registrerer imidlertid bare én av ektefellene som kontoeier, og av sikkerhetsmessige grunner fjernes kontoen automatisk som utbetalingskonto hos den som ikke står som eier hvert år. Hvis dette gjelder deg, og du ønsker at til gode skatt skal settes inn på en slik konto, må du gi beskjed om dette hvert år.
For å legge kontoen inn i systemet trenger vi dokumentasjon fra banken som viser at du disponerer kontoen, sammen med gyldig legitimasjon med bilde.
 

Utbetalingskort

De som har reservert seg, ikke har egen konto eller har valgt dette som utbetalingsmåte på selvangivelsen, får tilsendt utbetalingskort. Utbetalingskort kan heves på postkontor og i de fleste banker. Hvis du ikke ønsker utbetalingskort til neste år, og årsaken til at du har fått tilsendt utbetalingskort er at du har en kontotype som ikke er godkjent for utbetaling av skattepenger, må du kontakte banken og opprette ny konto som kan benyttes til mottak av skattepenger.

Utbetaling til konto som ikke lenger er i bruk

Hvis du har sagt opp kontoen din og har glemt/ikke rukket å endre konto innen fristen, vil vi forsøke å utbetale til den oppsagte kontoen. Vi vil da få beskjed fra banken at kontoen ikke kan brukes, og utbetale beløpet på nytt til en annen konto som er registrert på deg, eller sende utbetalingskort. Dette kan føre til at utbetalingen blir noe forsinket.

Inger Johanne Herheim
E-post
Telefon 52 78 62 14

Åpningstider

Mandag - fredag: 09.00 - 14.00

Adresse

Rådhusgata 32